Frank van Leer

Directeur/bestuurder van Stichting Groenste Hart, gevestigd te Nieuwland

Stichting Groenste Hart is een burgerinitiatief, een denktank van inwoners die zich richt op een duurzame en innovatieve ontwikkeling,  behoud van het landschap en stimulering van toerisme in deze nieuwe gemeente. BlauwZaam in het klein? “De thema’s duurzaamheid en innovatie staan ook bij ons centraal” bevestigt Frank. Daarom willen we samenwerken. We mikken echter op een andere doelgroep, de inwoners en richten ons op gedeeltelijk andere thema’s. Het Groenste Hart wil vooral aan de gang met inwoners en in gesprek over de lange termijn visie voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, “de meeste innovatieve, groene gemeente van Nederland”. We hopen zoveel mogelijk mensen te inspireren om juist nu grote stappen te doen. De start van de nieuwe gemeente is daarvoor een prachtig moment – zonde om dat voorbij te laten gaan.

Frank heeft veel ervaring met wervingscampagnes voor 'Goede Doelen' en non-profit instellingen, radio- en TV commercials, voorlichtingsfilms, internet- en radio campagnes.