Gemeente Vijfheerenlanden
 

Gemeente Vijfheerenlanden en duurzaamheid

Wij bouwen aan een duurzame gemeente, want Vijfheerenlanden heeft een groen karakter en dit willen we samen met onze inwoners blijvend versterken. We zien het als onze verantwoordelijkheid om de gemeente goed achter te laten voor haar kinderen en kleinkinderen. We hebben een aantal speerpunten opgesteld op het gebied van duurzaamheid:

  • Vijfheerenlanden is een duurzame gemeente
  • In iedere kern pakken we de energietransitie op
  • Wij maken klimaatadaptatie onderdeel van ons beleid
  • We werken aan een toekomstbestendige agrarische sector
  • Wij zetten in op afvalscheiding
  • Vijfheerenlanden is voor eerlijke handel en duurzaam inkopen

Om deze speerpunten na te streven, zijn we verschillende initiatieven gestart op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheidslening

Met de Duurzaamheidslening willen we particuliere woningbezitters een extra stimulans te bieden om een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomstbestendige energiehuishouding door duurzaamheidsmaatregelen te treffen in hun woning. De Duurzaamheidslening maakt het particuliere woningeigenaren makkelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden energiebesparende maatregelen te treffen.

Het Nieuwe Wonen

Bij ‘Het Nieuwe Wonen’ krijgen bewoners uitleg over de nieuwe mogelijkheden om energiezuiniger en comfortabeler te wonen. De bewoners kunnen een wooncoach inschakelen. De wooncoach komt langs en informeert de bewoners gratis en vrijblijvend over isolatie van dak, vloer of muren, het verwarmen en ventileren van kamers en de werking van huishoudelijke apparaten. Zo kunnen bewoners bijvoorbeeld een warmtescan laten doen. Hiermee kunnen ze eenvoudig zien waar de warmte uit huis weglekt en waar het beste kan worden geïsoleerd, bijvoorbeeld met dubbel glas, vloer- of dakisolatie of met eenvoudige maatregelen zoals radiatorfolie of tochtstrips.

U10

De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist werken samen in U10 aan een ‘gezond stedelijk leven’. Zo zetten we ons gezamenlijk in voor onder andere duurzame bereikbaarheid, een gezonde woon- en leefomgeving en een klimaatneutrale regio. Klimaatneutraal omvat meer dan alleen energietransitie. Hier past bijvoorbeeld ook het streven naar een economie zonder afval en zonder uitval.

Regionaal Maatschappelijke Agenda

De gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden werken samen met provincies, waterschap, maatschappelijke organisaties, bedrijven, inwoners en omliggende gemeenten. De drie opgaven waar we aan werken zijn:

  • Waterveiligheid: de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wil eind 2019, op basis van deze stresstest, in beeld hebben gebracht hoe moet worden omgegaan met het veranderende klimaat.
  • Bodemdaling: er lopen bijvoorbeeld pilots onderwaterdrainage en drukdrainagepilots. Daarnaast wordt er gewerkt aan allerlei andere innovaties waarmee bodemdaling beperkt kan worden, en waarmee tegelijkertijd andere maatschappelijke doelen gerealiseerd kunnen worden.
  • Energietransitie: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Energieneutraal in 2050. Hiervoor wordt op dit moment geïnventariseerd wat er concreet nodig is om dit doel te behalen.

 

Over Vijfheerenlanden

De gemeente Vijfheerenlanden bestaat sinds 1 januari 2019. Het is een samenvoeging van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Onze naam komt van het streek en polderlandschap ‘Vijfheerenlanden’. De oorsprong van deze naam is te vinden in de acties van 5 heren: Van Arkel, Ter Leede, Hagestein, Everdingen en Vianen. Deze mannen namen in 1284 samen maatregelen tegen de wateroverlast uit de Gelderse Betuwe door de aanleg van de Diefdijk. Onze gemeente ligt in deze streek. En dus was de naam Vijfheerenlanden een logische keuze.