VAN BLAUWZAAM INITIATIEF NAAR PRACHTLINT
 

Het Prachtlint is gegroeid vanuit het initiatief BlauwZaam Lint. Om het doel van het Prachtlint te realiseren is op 15 december 2015 een beheerconvenant afgesloten. Dat BlauwZaam Lint is allang niet meer alleen van BlauwZaam. Het is inmiddels iets van de streek geworden en iedereen kan eraan  bijdragen. Daarom gaat het lint verder onder de naam 'Prachtlint', met een eigen website www.prachtlint.nlDOELEN EN RESULTATEN
 

Doelen: 

Het vergroten van de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van de regio door duurzaam ecologisch groenbeheer van het Prachtlint.

Resultaten 2017 - 2020:

  • Het Prachtlint is uitgebreid met nieuwe projecten en nieuwe deelnemers.
  • De bestaande linten en parels worden duurzaam en ecologisch beheerd.
  • Er is meer kleur in de bermen en parels.
  • De voortgang van de biodiversiteit in het Prachtlint is duidelijk zichtbaar.
  • Het zoeken naar duurzame verdienmodellen en alternatieve innovatieve methoden voor natuurontwikkeling en/of natuurbeheer.
  • Er zijn nieuwe verdienmodellen onderzocht.
  • Resultaten zijn bekend bij andere werkgroepen en onder de aandacht gebracht bij de partners en de regio.
  • Kennis en ervaring op het gebied van duurzaam ecologisch beheer zijn uitgewisseld.


LOPENDE ACTIVITEITEN
 


AFGERONDE ACTIVITEITEN