Contact

Interesse om ook mee te doen en te bouwen aan het Prachtlint, neem dan contact op met Esther Dijkstra: esther@estrelas.nl  of
Richard Slagboom: r.slagboom@kpnmail.nl
Heeft u ideeën? Uiteraard welkom, geef ze door aan Esther en Richard. 

Doelen: 

Het nóg aantrekkelijker maken van de eigen omgeving! Mee-Bouwen aan een Prachtlint dwars door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
De Werkgroep Prachtlint is onderdeel van de Stichting Blauwzaam. Zij beheert een eigen website: www.prachtlint.nl 

Resultaten: 2017 - 2020

 • Zaaien en planten van bloemen, struiken of bomen
 • Het beheren van de website waardoor het voor iedereen mogelijk wordt mee te doen en mee te bouwen aan Het Prachtlint.
 • Krachten bundelen waardoor de transitie naar een kleurrijk, circulair landschap versneld wordt. !SAMEN DOEN.
 • Meer parels en linten toe te voegen aan het bestaande Prachtlint.
 • Stimuleren van vrijwilligers om deel te nemen aan de activiteiten. 
 • Verhogen van de biodiversiteit
 • Het versterken van de bewustwording en betrokkenheid van en het mobiliseren van de lokale gemeenschap bij natuurontwikkeling.
 • Het zoeken naar duurzame verdienmodellen en alternatieve innovatieve methoden voor natuurontwikkeling en/of natuurbeheer.

Werkgroep

 • Anthonie Stip 
 • Christine van Genderen
 • Clarine Hofsee
 • Elise Meyers
 • Johan Sterk
 • Maria van Gaalen
 • Rolia Wiggelinkhuijsen
 • Ton de Boon
 • Wilma Abspoel
 • Esther Dijkstra (projectleider Groene Motor)
 • Richard Slagboom (projectleider Prachtlint 2.0)