Bijeenkomst People Convenant 24 mei 2018


Agenda:

A. Zo halverwege ons convenant willen we o.a terugblikken op de geformuleerde pijlers.

1.    Is er al een beleid geformuleerd op duurzaam personeelsbeleid?
2.    Toon aan dat er een diversiteit is in de samenstelling van het personeel?
3.    Hoeveel meer werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is gerealiseerd?
4.    Hoe hebben we bijgedragen aan de leefbaarheid van van de regio?
5.    Lukt het met de structurele samenwerking met het onderwijs?
6.    Is er experimentele ruimte gecreëerd voor werkgevers en/of werknemers?
7.    Hoe staat het met de uitwisseling van kennis en vaardigheden?
8.    Is ons netwerk uitgebreid?
Wat zijn de conclusies uit de evaluatie?

B. Graafstroom laat zien hoe zij werken aan de pijlers: Stippen op de horizon.?    Zorgpunten, Discussie en aanbevelingen

C. Organisatie herfstbijeenkomst in samenwerking met .....?

D. Acties voor de tussenliggende periode.

Meer informatie bij info@blauwzaam.nl

 

 

 

 

Datum:          Donderdag 24 mei 2018
Tijd:              15.00 - 
Locatie±        Zuivelfabriek De Graafstroom
                     Dorpsstraat 18, Bleskensgraaf
Gastvrouw:     Judith Kramer (hoofd HMR)
Soort:            Op uitnodiging

 

 

 

PPT Presentatie over duurzaam personeelsbeleid bij de Graafstroom