Doelen: 

Ondernemers hebben tot doel een duurzaam personeelsbeleid te voeren waarin voor iedereen plaats is. 

Resultaten: 

  • De deelnemers zijn koploper op het gebied van duurzaam ondernemen en aan de slag met de pijlers van het People Convenant .
  • Kennis te ontwikkelen en ervaring te hebben op het gebied van goed werkgeverschap.  
  • De samenstelling van een divers personeelsbestand en kansen creëren voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. 
  • Structurele samenwerking met het onderwijs.
  • Experimenten met levenslang leren. 
  • Resultaten zijn bekend bij andere werkgroepen en onder de aandacht gebracht bij de partners en de regio.
  • Alle deelnemers zijn Partner van Stichting BlauwZaam

Deze resultaten zijn vastgelegd in een People Convenant Iedereen doet mee! ,  dat is ondertekend. In de button Projectinformatie vindt u relevante informatie over de aanpak. 

Deelnemers

An Lemaire, Akzonobel, Groot-Ammers
André Baars, Baars Aannemerij en Transport, Nieuwland
Bas van Zessen, Bevazet BV, Brandwijk
Martin de Kuiper, De Kuiper Infrabouw, Hardinxveld-Giessendam
Louisa Broens Visser, Gemeente Molenwaard
Estéban van Zeijl, Hermeta, Asperen
Martin de Winter, Hokra, Noordeloos
Tommy van der Giessen, Lumeco, Henrik-Ido-Ambacht
Edwin van der Ham, Montapacking BV, Molenaarsgraaf
Pieter Jan de Winter, Nationale Bomenbank BV, Bleskensgraaf
Grietina Jans, Oasen, Gouda
Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Gorinchem
Ralph Klaare, De Schildkamp, Asperen
Peter den Hollander, Verkuil en Moree, Streefkerk
Judith Kramer, De Graafstroom, Bleskensgraaf

Bijeenkomst van 26 september 2017:

Sociaal & Inclusief ondernemen
Bleskensgraaf, 26 september 2017

Gastheer Pieter Jan de Winter (Nationale Bomenbank) en gastheer Tommy van de Giessen (Lumeco) hebben speciaal voor deze bijeenkomst Yurri Starrenburg uitgenodigd. Yurri is deskundige op het gebied van PSO) Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Integrale duurzaamheid

BlauwZame Ondernemers willen in hun eigen bedrijf én met andere bedrijven, samen maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen door te kijken naar de producten en de wijze waarop er geproduceerd wordt. Zij willen ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden: Dus werken met de drie P's: People, Planet en Profit.

Wat is PSO

PSO is de afkorting van Prestatieladder Socialer Ondernemen. Een model om inzichtelijk te maken wat bedrijven doen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen en te houden. PSO werkt met een ladderbenadering. Bedrijven kunnen dus steeds beter worden.
De overheid heeft een voorbeeldrol. In de opdrachten die zij verstrekken wordt steeds meer gehecht aan deze integrale duurzaamheid én dus ook vaker de vraag gesteld over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Extra reden om hierover met elkaar en in het kader van het People Convenant in gesprek te zijn.

Meer lezen over PSO? In de presentatie wordt dat nog eens op een rijtje gezet.

Volgende bijeenkomst

In de volgende bijeenkomst gaan we verder met de Vlootschouw en olv Martin en Grietina kijken we welke stappen de ondernemers van het People Convenant hebben genomen en willen nemen in hun duurzaam personeelsbeleid.

Yurri Starrenburg

Naar een duurzaam personeelsbeleid

Gastvrouw Grietina Jans (Oasen) en gastheer Martin de Winter(Hokra) nemen ons mee in deze 3de bijeenkomst (9 februari 2017) met de gesignaleerde trends in het leven van een ondernemer: 24/7 beschikbaarheid, digitalisering, jobrotation, verandering in hiërarchisch denken, flexibele organisatie, nieuwe technische mogelijkheden, automatisering, goedkoper en foutlozer, minder sturing vanuit de overheid enz.enz.
In de presentatie wordt dat nog eens op een rijtje gezet. 

Om daarop goed te kunnen inspelen heb je het juiste personeel nodig en ook de goede randvoorwaarden binnen je personeelsbeleid om op de toekomstige ontwikkelingen te kunnen inspelen. Grietina liet zien hoe divers de personeelsopbouw (vlootschouw)kan zijn. In een sheet (zie presentatie) vertelde ze over hoe de HRM afdeling van OASEN probeert het personeel fit te houden en te kunnen anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen. Om elkaar goed van dienst te kunnen zijn in dit Convenant wordt er een Linked-In groep gemaakt onder leiding van Lumeco. 
De volgende bijeenkomst zal gaan over de prestatieladder socialer ondernemen en worden georganiseerd door Lumeco en De Nationale Bomenbank. 

Geslaagde bijeenkomst bij Hermeta

Donderdag 15 september 2016.

- LEES HIER HET VERSLAG -

BLAUWZAAM PEOPLE CONVENANT “IEDEREEN DOET MEE” VAN START

- Molenaarsgraaf, 07 april 2016 -

Na 6 geslaagde Energieconvenanten is op 7 april 2016 het eerste “People Convenant” van BlauwZaam ondertekend. De 15 deelnemers aan dit People Convenant zetten hun handtekening onder de overeenkomst bij Montapacking in Molenaarsgraaf, zelf uiteraard één van de ondertekenaars.

People, Planet, Profit. De ‘Triple P' die de stichting en de BlauwZame ondernemers in de regio hanteren. BlauwZaam is duurzaam ondernemen . Het vijfde BlauwZame Symposium dat vorig jaar is gehouden stond in het teken van de belangrijke “P” van People. Tijdens dit Symposium is People als volgend aandachtspunt uitgeroepen. Met peilers als MVO beleid op personeel, vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers en –sters, diversiteit in de personeelssamenstelling, werkgelegenheid bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, sociale aspecten van de regio, structurele samenwerking met het onderwijs, via het netwerk experimentele ruimte ontwikkelen en vooral samenwerken hebben 15 ondernemers in de regio zich bereid verklaard het eerste People Convenant te dragen.

Na het welkom door Rolia Wiggelinkhuijsen van de Stichting BlauwZaam stelde dagvoorzitter Martin de Winter dat de groep gezien kan worden als een studiegroep die zaken gaat ontdekken en concreet maken. Daarbij ziet hij 3 stappen: leren en ontdekken, actieplannen opstellen en de implementatie daarvan in de deelnemende bedrijven.

Gastspreker Bert van Boggelen legde uit wat Inclusief Ondernemen inhoudt: “Een ‘inclusief ondernemer’ biedt werkgelegenheid aan werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hij kan omgaan met verschillen tussen mensen en benut de meerwaarde van diversiteit in zijn bedrijf.” En hoe hij door menselijk te denken en doen gekomen is tot de ontwikkeling van het netwerk De Normaalste Zaak.

Dat Inclusief Ondernemen is uiteraard één van de pijlers van het People Convenant VII. Vanuit de primaire en financiële doelstelling van de onderneming ruimte bieden voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt waarbij die werknemers een bijdrage leveren aan dat primaire doel.

Het BlauwZaam People Convenant “Iedereen doet mee” gaat verder dan alleen het Inclusief Ondernemerschap. Alle facetten van het personeelsbeleid gaan belicht worden en de inzet die de deelnemers tijdens de middag van de ondertekening al toonden belooft heel wat stappen vooruit naar duurzaam en BlauwZaam personeelsbeleid.

Die deelnemers overigens zijn de BlauwZame bedrijven: C.M. Baars & Zn (Nieuwland), Bevazet (Brandwijk), Lumeco (Hendrik-Ido-Ambacht), RaboBank AV (Gorinchem), Zuivelcoöperatie De Graafstroom (Bleskensgraaf), Akzo Nobel (Groot-Ammers), Gemeente Molenwaard (Alblasserwaard), Nationale Bomenbank (Bleskensgraaf), De Schildkamp (Asperen), Hermeta Groep (Asperen), Montapacking (Molenaarsgraaf), Hokra (Noordeloos), Oasen (Gouda), Verkuil & Moree (Streefkerk) en De Kuiper Noordeloos (Noordeloos).

In 2017 of eerder willen we een tweede convenant starten. U kunt zich aanmelden bij Rolia Wiggelinkhuijsen: info@blauwzaam.nl 

Contact

Interesse in de Werkgroep Personeel  en haar activiteiten.
Heeft u ideeën: Uiteraard welkom.
Voor informatie zijn we beschikbaar.Heeft u een aanvullend initiatief of belangstelling, meld u aan.
Neem contact op met Rolia Wiggelinkhuijsen via mail : info@blauwzaam.nl

Laatste Nieuws

 

 

De deelnemers aan "Iedereen Doet Mee"

Bijeenkomsten

PrestatieladderSocialerOndernemen hoe werkt dat? 26 september 2017:

Naar een duurzaam personeelsbeleid. 

Het warme welkom
Gastspreker Bert van Boggelen
Aan tafel voor de toekomst