Het convenant 'Circulair Ondernemerschap' van Blauwzaam

In de afgelopen maanden is door een werkgroep van Blauwzaam gewerkt aan een nieuw convenant. Dit convenant moet leiden tot nieuwe kansen voor ondernemers, het bundelen van kennis en kracht en versnelling van de transitie naar een circulaire economie. 

Waarom is een circulaire economie belangrijk?

Klantwensen veranderen, grondstoffen worden schaars en dus duurder, het milieu staat onder druk en afval en verspilling zijn ongewenste kostenposten. Deze ontwikkelingen vereisen een andere manier van ondernemen. Circulair ondernemen is een innovatieve manier van werken, waarbij de nadruk ligt op het sluiten van kringlopen, het voorkomen van afval en verspilling en het creëren van waarde voor de klant en de samenleving. Meer over de voordelen van circulair ondernemen leest u hier

Deze nieuwe vorm van ondernemen is uitdagend. Het is een zoektocht naar een nieuw ei van Columbus. Op voorhand is niet in te schatten wat de mogelijkheden en voordelen zijn. De kansen zullen tijdens de zoektocht ontstaan en zullen voor iedere organisatie anders zijn. De ervaring leert echter dat je hierin sneller vooruitkomt als je met andere ondernemers optrekt. Daarom heeft Blauwzaam het initiatief genomen om ondernemers bijeen te brengen rondom een nieuw convenant: het convenant Circulair Ondernemerschap.  

De eerste stap naar het convenant (23 maart 2017)

Op donderdagmiddag 23 maart jl. kwam een groep ondernemers bijeen rondom het thema Circulaire Economie. Eerder dit jaar was dit thema onderwerp van gesprek tijdens een druk bezochte avond van Stichting Blauwzaam bij het Wellantcollege in Ottoland. Naar aanleiding van die avond hebben zo'n 15 organisaties hun interesse getoond in een nieuw op te zetten Convenant Circulair Ondernemen. Afgelopen donderdag kwam deze groep voor het eerst samen om nader met elkaar kennis te maken en de eerste stappen te zetten naar een concreet convenant. Gastheer was Jeroen Andriesse van Stadscafé Metropole in Gorinchem, een eeuwenoud pand dat sinds een aantal jaren een nieuwe en bijzondere invulling heeft gekregen (zie www.metropole-gorinchem.nl). Tijdens de middag presenteerden een aantal ondernemers hun ambities en dilemma's met betrekking tot circulair ondernemen in hun bedrijf. Dat leverde boeiende gesprekken op. Op 9 mei presenteren de andere ondernemers hun ambities. 

Wilt u alsnog aansluiten, dan kunt u zich melden bij Lisanne@blauwzaam.nl 

Vervolgbijeenkomst Convenant Circulair Ondernemerschap (9 mei 2017)

Op dinsdagmiddag 9 mei jl. kwamen de geïnteresseerden in het Convenant Circulair Ondernemerschap van Blauwzaam voor een tweede keer bijeen. Gastheer was Pieter-Jan de Winter van de Nationale Bomenbank.

Net als de vorige bijeenkomst stond de middag in het teken van korte pitches waarin de ondernemers aan elkaar presenteerden wat hun persoonlijke en zakelijke drijfveren en ambities zijn om met het thema Circulaire Economie aan de slag te gaan. Daarna hebben de deelnemers de concepttekst van het convenant dat door de werkgroep was voorbereid met elkaar besproken en aangescherpt. De aanscherpingen zullen worden verwerkt en de definitieve versie zal binnenkort op deze website worden gepresenteerd.  

Wilt u alsnog aansluiten, dan kunt u zich melden bij Lisanne@blauwzaam.nl of gerard@koncerna.nl.

Vervolgbijeenkomst (24 oktober 2017)

We nemen de laatste stappen door voor de ondertekening van het Convenant Circulair Ondernemerschap, dat we 26 oktober 2017 tijdens het 7de BlauwZaam Symposium zullen ondertekenen. 
We zullen dan vooral stilstaan bij het maken van concrete afspraken voor de komende tijd, zodat de ondertekening ook echt een feestelijke aftrap wordt om de handen uit de mouwen te gaan steken. 
Bijeenkomst is van 16.00-17.30 bij Mourik, Voorstraat 67 in Groot Ammers, waar Cora de Groot onze gastvrouw zal zijn.