Op het VIIde   BlauwZaam Symposium, 26 oktober 2017 ondertekenden in  Gorinchem 20 ondernemenden het Convenant Circulair Ondernemerschap.