Achtergrond, doelen en resultaten

Achtergrond convenant Circulair Ondernemerschap

Klantwensen veranderen, grondstoffen worden schaars en dus duurder, het milieu staat onder druk en afval en verspilling zijn ongewenste kostenposten. Deze ontwikkelingen vereisen een andere manier van ondernemen. Circulair ondernemen is een vorm van waardecreatie waarbij gebruik gemaakt wordt van de kansen om kringlopen te sluiten, verspilling tegen te gaan en met reststromen nieuwe producten te maken. In Circulair Ondernemerschap komen innovatie, ketensamenwerking en dienstverlening samen en is kennisuitwisseling en samenwerking essentieel. Typisch een onderwerp voor BlauwZaam dus.

Deze nieuwe vorm van ondernemen is uitdagend. Het is een zoektocht naar een nieuw ei van Columbus. Op voorhand is niet in te schatten wat de mogelijkheden en voordelen zijn. De kansen zullen tijdens de zoektocht ontstaan en zullen voor iedere organisatie anders zijn. De ervaring leert echter dat je hierin sneller vooruitkomt als je met andere ondernemers optrekt. Daarom heeft Blauwzaam het initiatief genomen om ondernemers bijeen te brengen rondom een nieuw convenant: het convenant Circulair Ondernemerschap.  

Meer over de voordelen van circulair ondernemen leest u hier

Doelen: 

Het sluiten van kringlopen en het voorkomen van afval en verspilling. Door krachten te bundelen de transitie naar een circulaire economie versnellen, 

Resultaten: 2017 - 2020

 • De deelnemers zijn koploper op het gebied van circulair ondernemen.
 • Kennis en ervaring op het gebied van circulair ondernemen is uitgewisseld
 • De deelnemers weten meer van de aspecten van circulair ondernemen. 
 • Doelen en indicatoren van primaire bedrijfsprocessen zijn geformuleerd.
 • Resultaten zijn bekend bij andere werkgroepen en onder de aandacht gebracht bij de partners en de regio.
 • Alle deelnemers zijn Partner van Stichting BlauwZaam

Deze resultaten zijn vastgelegd in een Convenant Circulair Ondernemerschap,  dat op 26 oktober 2017 is ondertekend. In de button Projectinformatie vindt u   relevante informatie over de aanpak. 

Deelnemers

 • Gerard Zwijnenburg, 3ACP, Nieuwpoort
 • Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden
 • Josia Bikker, Architektenburo Bikker BV, Groot-Ammers
 • Gea van Andel, Balans & Motivatie, Langerak
 • Rob Luyk, Binder Groenprojecten, Rotterdam
 • Remco Dupuis, Outfit company wear, Gorinchem
 • Arie Pols, De Lek Beton / Van Dijk Beton, Groot-Ammers
 • Frits van Santen, EM Kantoorinrichting, Leerdam
 • Jeanette Bijkerk, Gemeente Leerdam, Leerdam
 • Gemeente Vianen, Vianen
 • Gemeente Zederik, Zederik
 • Kees Duijzer, Green4solutions, Gorinchem
 • Estéban van Zeijl, Hermeta, Asperen
 • Gerard de Winter, Koncerna, Dordrecht
 • Tommy van der Giessen, Lumeco, Hendrik Ido Ambacht
 • Martijn Hol, Meubelmaker HolDesign, Leerdam
 • Cora de Groot, Mourik, Groot-Ammers
 • Pieter jan de Winter, Nationale Bomenbank, Bleskensgraaf
 • Aart Bogerd, Samenwerkende Regionale Kringlooporganisaties AV
 • Mark Timmer, Van der Wal Interieurs, Leerdam
 • Michael van Hoorne, Van Hoorne Entertainment, Molenaarsgraaf
 • Lisanne Addink, VerdraaidGoed, Nieuw-Lekkerland
 • Sjaak Kreeft, Wellantcollege, Ottoland