Doelen: 

De huidige generaties voorzien in hun behoeften van bouwen en wonen zonder (milieu)problemen door te schuiven naar volgende generaties.

Resultaten: 2017 - 2020

 • Duidelijk toepassen van de drie P's in de bouw: 
  • Sociaal denken en doen: veilig, gezond, toekomstgericht qua generaties en passend bij vraag & bevolkingsontwikkeling en gebouwen passen in de omgeving.
  • Economisch denken en doen: Regionale samenwerking / gunning, eerlijkheid & vertrouwen, faalkosten beperken en elkaar werk gunnen
  • Planeet beschermen: beperken van gebruik en verspilling materialen,duurzame bronnen benutten en eindige stoffen zuinig gebruiken.
 • Kennis en ervaring op het gebied van bouwen en wonen is uitgewisseld
 • Resultaten zijn bekend bij andere werkgroepen en onder de aandacht gebracht bij de partners en de regio.
 • Gebouwen passen in de omgeving.
 • Gebouwen zijn door te geven aan volgende generaties (herbestemming)
 • Alle deelnemers zijn Partner van Stichting BlauwZaam
 •  Wanneer een bedrijf zich wil aansluiten, dan kan dit. De werkgroep duurzaam bouwen heeft inmiddels een strategiedocument en een intentieverklaring opgesteld.
 • Klik hier om de intentieverklaring te downloaden

Leden van de werkgroep

 • Josia Bikker, Architektenburo Bikker BV, Groot-Ammers
 • Gerard Wemmers, Installatiebureau Wemmers, Bleskensgraaf
 • Aad den Boer, Holding Den Boer, Nieuw Lekkerland
 • Marcel van Vugt, Hometechnics, Gorinchem
 • Arjan Damsteeg, Van Dalen, Arkel
 • Bert van de Graaf, bvdgraafengineering, Hendrik Ido Ambacht 
 • Jan van Houwelingen, BMvanHouwelingen, Hardinxveld-Giessendam
 • Jan Korevaar, Bouwonderneming Stout /Herkon B.V., Hardinxveld-Giessendam
 • Jan Brand, Brand BBA Architecten, Alblasserdam
 • Egbert de Jong, JongZeeuw architecten B.V, Herwijnen
 • Jan van Wingerden, Klimaatservice Holland B.V., Hardinxveld-Giessendam

(foto ComPar)

Contact

Interesse in de Werkgroep Bouwen en Wonen / Architecten of wilt  neem dan contact op met Josia Bikker (jb@bikkerbv.nl) Wanneer een bedrijf zich wil aansluiten, dan kan dit. De werkgroep duurzaam bouwen heeft inmiddels een strategiedocument en een intentieverklaring opgesteld.
Klik hier om de intentieverklaring te downloaden

Laatste Nieuws

29 november 2017: kennissessie gasloos bouwen

Fotoalbums

 Bekijk de foto's van de kennissessie gasloos bouwen, 29 november 2019

 

 

 

Overleg tussen BlauwZaam en bestuurders van de AV-gemeenten

Op 29 september is er overleg gepleegd tussen de werkgroep bouwen en wonen van BlauwZaam en 5 bestuurders uit de AV-gemeenten. Beide partijen hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid. In het gesprek wilde men dan ook breed kijken en spreken over dit onderwerp. Zowel de werkgroep als de bestuurders zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid een bewustwordingsproces is. Beide partijen zijn dan ook afhankelijk van elkaar in het bewust maken van onze samenleving en het behalen van duurzame doelstellingen. BlauwZaam sprak de intentie uit om concrete projecten aan zijn duurzame pijlers te koppelen (kwaliteit, energie, veiligheid/gezondheid, sociaal en economie). De gemeenten sluiten hier graag op aan en onderzoeken de mogelijkheden binnen diverse pilotprojecten en wederzijdse kennis-uitwisselingen.

Zowel bestuurders als ondernemers uit BlauwZaam maakten duidelijk ,dat er behoefte is aan een concrete werkwijze. Het formuleren van standpunten, delen van kennis en het bouwen aan duurzame handelsmethodes zijn de eerste stappen in deze bijzondere samenwerking. Er liggen enorme kansen voor gemeenten, BlauwZaam maar met name de duurzaamheid van de AV-regio.

Klik op deze link om het verslag van het overleg op 29 september te lezen.