Provincie sluit zich aan bij Prachtlint

De bermen van de provinciale wegen hebben een veelheid aan functies. De manier waarop de provincie haar bermen beheert bepaalt in belangrijke mate de biodiversiteit die in de berm kan ontstaan, zowel van planten als dieren.
Provincie Zuid Holland ondertekende in 2015 het beheerconvenant van de Stichting Blauwzaam en spraak daarmee de wens uit actief een bijdrage te willen leveren aan ecologisch beheer van deze bermen. Die wens is realiteit geworden. Gerrit van Leeuwen, beleidsmedewerker omgevingskwaliteit overhandigde trots op 13 juni 2017 aan Rolia Wiggelinkhuijsen de beleidsnotitie "Kansen voor beter bermbeleid"

Start ecologisch bermbeheer in gehele provincie Zuid Holland in 2019

De provincie Zuid-Holland breidt het project ‘De berm komt tot bloei’ in 2019 uit naar de hele provincie. Het doel is een bloemrijke en gezonde berm creëren als leefgebied voor insecten. Want die hebben we hard nodig. In de praktijk betekent dit dat bermen minder vaak worden gemaaid.

Lees meer