BLauwzaam Lint wordt Prachtlint

Op deze pagina vindt u de  gearchiveerde informatie over het Blauwzaam Lint van 2012 - 2015. 

BlauwZaam Lint is Prachtlint geworden

Op 7 november 2015, de landelijke Natuurwerkdag, is een nieuwe fase ingeluid van het BlauwZaam Lint. Op die dag is de nieuwe naam en website onthuld die gaan helpen om het bijen- en vlinderlint verder vorm te geven. Het BlauwZaam Lint is namelijk allang niet meer alleen van BlauwZaam. Het is inmiddels iets van de streek geworden en iedereen kan eraan bijdragen. Daarom gaat het lint vanaf nu verder onder de naam 'Prachtlint'.

Provincie sluit zich aan bij Prachtlint

De bermen van de provinciale wegen hebben een veelheid aan functies. De manier waarop de provincie haar bermen beheert bepaalt in belangrijke mate de biodiversiteit die in de berm kan ontstaan, zowel van planten als dieren.
Provincie Zuid Holland ondertekende in 2015 het beheerconvenant van de Stichting Blauwzaam en spraak daarmee de wens uit actief een bijdrage te willen leveren aan ecologisch beheer van deze bermen. Die wens is realiteit geworden. Gerrit van Leeuwen, beleidsmedewerker omgevingskwaliteit overhandigde trots op 13 juni aan Rolia Wiggelinkhuijsen de beleidsnotitie "Kansen voor beter bermbeleid"

Wat is het BlauwZaam Lint?

Het BlauwZaam Lint is een Green Deal tussen Stichting BlauwZaam, de Nationale Bomenbank en de Rijksoverheid. Met het BlauwZaam Lint willen wij iets bijzonders en opvallends creëren: een kleurrijke kralenketting door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden die bijdraagt aan een aangename woon- en werkomgeving en een vitale regio.

De kralen kunnen cultuurhistorisch waardevolle landschappen, duurzame initiatieven en andere karakteristieke elementen zijn en ook tijdelijk aangelegde natuur op ongebruikte gronden en overhoeken. De kralen worden verbonden door een ketting. De ketting bestaat vooral uit bestaande natuurlijke linten (zoals kades, wegen, groenstroken).

Wat is het doel van het Lint?

Met het BlauwZaam Lint streven we een aantal doelen na:

  • Het stimuleren van recreatie, werkgelegenheid en biodiversiteit;
  • Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de streek;
  • Het laten zien van voorbeelden van succesvolle duurzame initiatieven in de streek en zo anderen stimuleren om zelf duurzaam aan de slag te gaan;
  • Het ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerking en financiering tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs en burgers;
  • Het versterken van de saamhorigheid en van gepaste trots op onze streek.

De ontwikkeling van het Lint

Hoe beheren wij het BlauwZaam Lint. Daarvoor hebben wij een Beheerconvenant ontworpen. Voor de ondertekening zie het persbericht.

In augustus 2012 zijn we  begonnen met het realiseren van de ultieme droom: een kleurrijk lint door onze streek. Sindsdien er is er hard gewerkt en veel gebeurd.  In 2013 hebben we vooral tijd besteed aan het delen van onze droom met andere partijen en het vertalen van deze droom naar een plan van aanpak.?
Tevens hebben we een aantal pilotprojecten in gang gezet om ervaring op te doen. Op diverse plekken is eind 2013 en in 2014 het eerste - speciaal voor onze streek ontwikkelde - bloemenmengsel ingezaaid. Ook is het BlauwZaam Lint onderdeel gemaakt van de Gebiedsdeal met Provincie Zuid-Holland, het resultaat van de sessie 'Alle kaarten op tafel' dat door BlauwZaam werd geïnitieerd.

Inmiddels zijn op diverse plekken in de regio de eerste aanzetten van het lint zichtbaar. We krijgen diverse enthousiaste reacties van inwoners van de streek over de mooie bloemenzee. We willen graag de ingepote en ingezaaide stukken BlauwZaam Lint ook goed beheren. Die afspraken zijn vastgelegd in een Beheerconvenant dat in 2015 is ondertekend.

De ervaringen uit de pilotprojecten zijn eind 2014 en begin 2015 verzameld. Met deze inzichten is een toolbox ingericht die lokale groepen van belanghebbenden en enthousiastelingen de mogelijkheid biedt bij te dragen aan het lint zonder zelf het wiel uit te moeten vinden.

Op 7 november 2015 is deze toolbox als website gelanceerd. Tegelijkertijd is ook de nieuwe naam en logo voor het BlauwZaam Lint onthuld. Het lint is namelijk allang niet meer alleen van BlauwZaam. Het is van de streek geworden. Iedereen kan eraan bijdragen. Daarom heet het BlauwZaam Lint voortaan het Prachtlint. Hoe het sprookje van dit lint zich verder ontwikkelt, kunt u hier volgen.

Contactgegevens:

Heeft u vragen of ideeën over het Blauwzaam Lint, nu Prachtlint óf wilt u bijdragen aan de realisatie ervan, neem dan contact met ons op: 

  • Richard Slagboom, projectleider, stuur een e-mail of bel 0649201029
  • Esther Dijkstra, projectleider, stuur een e-mail

 

 

Laatste nieuws over het Lint:

Twitter