Doelen en resultaten

Doelen: 

Het vergroten van de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van de regio door duurzaam ecologisch groenbeheer van het Prachtlint. 

Resultaten 2017 - 2020 : 

  • Het Prachtlint is uitgebreid met nieuwe projecten en nieuwe deelnemers.
  • De bestaande linten en parels worden duurzaam en ecologisch beheerd.
  • Er is meer kleur in de bermen en parels. 
  • De voortgang van de biodiversiteit in het Prachtlint is duidelijk zichtbaar.
  • Het zoeken naar duurzame verdienmodellen en alternatieve innovatieve methoden voor natuurontwikkeling en/of natuurbeheer.
  • Er zijn nieuwe verdienmodellen onderzocht. 
  • Resultaten zijn bekend bij andere werkgroepen en onder de aandacht gebracht bij de partners en de regio.
  • Kennis en ervaring op het gebied van duurzaam ecologisch beheer zijn uitgewisseld. 

Deze resultaten zijn vastgelegd in een Beheerconvenant, dat op 10 december 2015 is ondertekend. In de button Projectinformatie vindt u ook de handleiding voor ecologisch beheer en andere relevante informatie over de aanpak. 

Leden van de Werkgroep

2015
Huib Glerum van Oasen   
Marien de Wolff Waterschap Rivierenland
Gina Looijenga Provincie Zuid Hollan
Ruud de Jong, Willem van Valen Gemeente Molenwaard   
Johan Sterk, Arjan de Winter Gemeente Gorinchem
Rolia Wiggelinkhuijsen/Esther Dijkstra Stichting Blauwzaam
Pieter Jan de Winter Nationale Bomenbank
Anthonie Stip Vlinderstichting
Emile Penn Van der Bijl & Heiermann
Patricia Nienkemper  Gemeente Leerdam
Peter de Groot Biodivers
Ad van Rees den Hâneker
Arie Versluis Energiecoöperatie de Knotwilg
Ewout Aaantjes Aantjesprojecten
2017
Dick Kerkhof Natuur-en Vogelwacht Vijfheerenlanden   

Natuurcentrum de Schaapskooi ondertekent beheerconvenant

30 september 2017