Doelen en resultaten

Doelen: 

Het vergroten van de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van de regio door duurzaam ecologisch groenbeheer van het Prachtlint. 

Resultaten 2017 - 2020 : 

  • Het Prachtlint is uitgebreid met nieuwe projecten en nieuwe deelnemers.
  • De bestaande linten en parels worden duurzaam en ecologisch beheerd.
  • Er is meer kleur in de bermen en parels. 
  • De voortgang van de biodiversiteit in het Prachtlint is duidelijk zichtbaar.
  • Het zoeken naar duurzame verdienmodellen en alternatieve innovatieve methoden voor natuurontwikkeling en/of natuurbeheer.
  • Er zijn nieuwe verdienmodellen onderzocht. 
  • Resultaten zijn bekend bij andere werkgroepen en onder de aandacht gebracht bij de partners en de regio.
  • Kennis en ervaring op het gebied van duurzaam ecologisch beheer zijn uitgewisseld. 

Deze resultaten zijn vastgelegd in een Beheerconvenant, dat op 10 december 2015 is ondertekend. In de button Projectinformatie vindt u ook de handleiding voor ecologisch beheer en andere relevante informatie over de aanpak. 

Leden van de Werkgroep

2015
Huib Glerum van Oasen   
Marien Verwolf Waterschap Rivierenland
Gina Looijenga Provincie Zuid Holland
Ruud de Jong, Willem van Valen Gemeente Molenwaard   
Johan Sterk, Arjan de Winter Gemeente Gorinchem
Rolia Wiggelinkhuijsen/Esther Dijkstra Stichting Blauwzaam
Pieter Jan de Winter Nationale Bomenbank
Anthonie Stip Vlinderstichting
Emile Penn Van der Bijl & Heiermann
Patricia Nienkemper  Gemeente Leerdam
Peter de Groot Biodivers
Ad van Rees den Hâneker
Arie Versluis/Koos Timmer Energiecoöperatie de Knotwilg
Ewout Aaantjes Aantjesprojecten
2017
Dick Kerkhof Natuur-en Vogelwacht Vijfheerenlanden
2018
Jacques Verhagen Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard

 

 

Contact

Interesse in de Werkgroep Beheerconvenant en haar activiteiten. Of wilt u zich ook aansluiten? Neem contact op via mail info@blauwzaam.nl met Rolia Wiggelinkhuijsen 

Laatste nieuws

Duwtje in de rug. Vlinderstichting komt met nieuw keurmerk
De parels van Het Prachtlint nu ook online, 14 december 2017
Natuur en Vogelwacht Vijfheerenlanden sluit zich aan bij het Beheerconvenant (30 september 2017)
Provincie Zuid Holland gaat voor ecologisch beheer van haar bermen in de AV (juni 2017)

 

Ondertekening Beheerconvenant op zaterdag 14 april 2018

A.s. zaterdag op de Ledendag ondertekent  De Natuur en Vogelwacht van de Alblasserwaard als 19de deelnemer het Beheerconvenant.
Je bent van harte uitgenodigd om dit onderdeel van de Ledendag (17.00 - 18.00 uur) bij te wonen. Richard Slagboom, projectleider Prachtlint 2.0 zal namens Stichting BlauwZaam het geheel begeleiden.

Het bezoekadres: StreekNatuurCentrum, Matenaseweg 1, Papendrecht.

17.00 uur ondertekening samenwerking Beheerconvenant

- LEES HIER HET ARTIKEL IN HET KONTAKT -

Gerealiseerd

Fotoalbums

Bijeenkomsten

Bezoek aan Oasen, De Steeg in Langerak


Natuurcentrum de Schaapskooi ondertekent beheerconvenant

30 september 2017