Verduurzaming in de drinkwatercyclus

Op donderdag 16 april 2015 organiseerden Drinkwaterbedrijf Oasen, Waterschap Rivierenland en leden van BlauwZaam het eerste symposium over water In het schitterende Huis het Bosch in Lexmond. Aan het, op het eerste gezicht, simpel lijkend produceren van drinkwater gaat een ingewikkeld proces vooraf waarin BlauwZaam een maximale verduurzamingsslag wil realiseren. Samen met Drinkwaterbedrijf Oasen en het Waterschap Rivierenland. De organisaties die verantwoordelijk zijn voor ons drinkwater en… een duurzame productie daarvan.

- LEES MEER -

Walter van derMeer
Peter Willems

Met dank aan Chris Mudde.

Bekijk hier hoe gezellig het was.

Duurzaam denken en doen als bron

Tijdens de paneldiscussie werd overduidelijk dat samenwerken noodzakelijk is. Tussen alle partijen. En vooral doen. Daarom riep Jan van Heukelum, kartrekker van de werkgroep Water, ondernemers op om actief mee te werken aan deze nieuwe werkgroep. Want met name uit de eenvoud van processen blijkt dat heel veel verdiend wordt aan duurzaam denken en doen en dat inspanningen om tot een energieneutrale samenleving te komen zelfs werkgelegenheid opleveren.

Activiteitenplan Werkgroep Water

De werkgroep water is één van de werkgroepen van de Stichting BlauwZaam. Uitgangspunt voor de werkgroep is dat de groep een bijdrage wil leveren aan de verduurzaming van de regio.
Door onderzoek en onderbouwing maakt de werkgroep kenbaar wat de gevolgen van de klimaat verandering zijn. Dat doet zij door visualisatie, door verzamelen van data en beschikbare data te verwerken op GBKN en /of GIS ondergronden. Data die aangeven wat de huidige status is en wat er gaat gebeuren volgens de verwachtingen. Zij brengt ook in kaart wat de mogelijke gevolgen worden.

De Werkgroep Water gaat zeer gestructureerd te werk en heeft een activiteitenplan ontwikkeld.

- BEKIJK HIER HET PLAN -