Naar een duurzaam personeelsbeleid

Gastvrouw Grietina Jans (Oasen) en gastheer Martin de Winter(Hokra) nemen ons mee in deze 3de bijeenkomst met de gesignaleerde trends in het leven van een ondernemer: 24/7 beschikbaarheid, digitalisering, jobrotation, verandering in hiërarchisch denken, flexibele organisatie, nieuwe technische mogelijkheden, automatisering, goedkoper en foutlozer, minder sturing vanuit de overheid enz.enz.
In de presentatie wordt dat nog eens op een rijtje gezet. 

Om daarop goed te kunnen inspelen heb je het juiste personeel nodig en ook de goede randvoorwaarden binnen je personeelsbeleid om op de toekomstige ontwikkelingen te kunnen inspelen. Grietina liet zien hoe divers de personeelsopbouw kan zijn. In een sheet vertelde ze over hoe de HRM afdeling van OASEN probeert het personeel fit te houden en te kunnen anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen. Om elkaar goed van dienst te kunnen zijn in dit Convenant wordt er een Linked-In groep gemaakt onder leiding van Lumeco. 
De volgende bijeenkomst zal gaan over de prestatieladder en worden georganiseerd door Lumeco en De Nationale Bomenbank. 

 

 

 

Geslaagde bijeenkomst bij Hermeta

Op donderdag 15 september 2016 kwamen de deelnemers aan het eerste BlauwZaam People Convenant bij elkaar. Gastheer was Marcel van der Sluijs van Hermeta in Asperen. De voorbereiding van deze bijeenkomst was in handen van Hermeta en de Rabobank. 

Als eerste ging Marcel van der Sluijs in op het personeelsbeleid dat hij voert bij Hermeta na zijn aantreden. Bewonderenswaardig was het te horen dat met de werknemers op een uiterst menselijke manier wordt omgegaan. Als het goed gaat en als het slecht gaat. Ongeacht het niveau van de functie.

Mensen is gevraagd wat zij graag wilden doen en bekeken is of iedereen op de juiste plek zat. Zo is iemand die deel uitmaakte van het productieteam verplaatst om beter tot zijn recht gekomen als IT functionaris. Daar wordt over gesproken, met iedereen en eerlijk. Een veranderproces dat enkele jaren geleden met succes is ingezet.

Dat succes is mede gerealiseerd dankzij de inzet van een arbeidspsycholoog die de werknemers in het gehele proces van anders denken en doen heeft bijgestaan. Nog zo’n succesfactor is een aparte ruimte die is gereserveerd en ingericht speciaal voor een aantal werknemers met een forse afstand tot de arbeidmarkt. Zij werken daar dagelijks met heel veel plezier en zijn een stimulans voor alle overige personeelsleden. Een bewijs dat duurzaam personeelsbeleid loont.


Na de Hermeta presentatie werden onder leiding van Annemarie van Weelie, die namens de Rabobank samen met Nel Millenaar (Hermeta) deze middag had opgezet, de onderlinge ervaringen uitgewisseld over duurzame inzetbaarheid, wat is het en hoe werkt het voor jou. Met pittige vragen leidde Annemarie de dialoog en vooral de vraag over de eigen duurzame inzetbaarheid van de aanwezige leidinggevenden leidde tot nieuwe inspirerende inzichten . De vragen en PPT zijn te downloaden. 

Die discussie en mogelijkheden om met personeel duurzame doelen te realiseren vindt een vervolg op 9 februari 2017. Die dag wordt verzorgd door Hokra en Oasen.