Bijeenkomst 4 november 2015

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst. Terug geblikt werd ook op de workshop van familiebedrijven tijdens het Vde symposium. De sheets van de workshop vindt u bij Symposium V workshop Piet Spruijtenburg en Tamme de Vries. 

 

 

Bijeenkomt 10 juni 2015

Het was een drukte van belang bij de gastheer Arie Korevaar. Veel ondernemers sloten aan om kennis te delen over het familiebedrijf. 

Lees meer over de presentatie en het verslag van deze bijeenkomst.

Werkgroep Familiebedrijven van start

Stichting Blauwzaam heeft gemeend in het kader van regionale duurzaamheid specifiek aandacht te gaan besteden aan het in deze regio sterk vertegenwoordigd familiebedrijf.Het familiebedrijf heeft een sterke en specifieke rol van betekenis door de maatschappelijke regionale betrokkenheid (o.a. werkgelegenheid, sportsponsoring, klant- en leveranciershouding en een lange termijn focus over generaties. Juist ook de duurzame werkgelegenehid wordt gevonden binnen het familiebedrijf. Echter er zijn tal van potentiële bedreiginen en risico's die die continuïteit van het familiebedrijf in de weg kunnen staan. 

O.a.

  • is / zijn er geschikte opvolgers beschikbaar?
  • is er voldoende onderlinge communicatie tussen de generaties om constructief over te dragen?
  • is de overdracht wel te betalen door de nieuwe generatie?
  • is het familiebedrijf wel voldoende innovatief en duurzaam ingesteld. dan wel is er bestaansrecht?

Binnen de werkgroep willen we nadenken over deze problematieken en daarnaast ook kennis delen en uitwisselen met de vele aanwezige familiebedrijven in de regio. 

Deelnemers werkgroep:

Arto van der Grijn - Speciaalbakkerijk Van der Grijn B.V. - Groot AmmersAndré Baars - C.M. Baars &Zn B.V. - NieuwlandArie Korevaar - Korenet B.V. - Groot AmmersGerard Wemmers - Wemmers Installatiebedrijf B.V. - BleskensgraafGert Krijgsman - Kop Beveiliging B.V. - LeerdamTamme de Vries/ Piet Spruijtenburg - ProMissie Bedrijfsoverdracht B.V. - GorinchemDebbie Zwijnenburg - Modehuis A. Zwijnenburg B.V. - Meerkerk

Interesse: meld u aan via info@blauwzaam.nl

46 ondernemers tonen interesse in kennissessie

75% van de bedrijven in Nederland zijn familiebedrijven. In de regio Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden ligt dit waarschijnlijk nog hoger. Juist het familiebedrijf is door de enorme maatschappelijke betrokkenheid en bieder van werkgelegenheid al veelal generaties lang een duurzame basis voor onze regio. Juist de begrippen generaties, rentmeesterschap, sociaal, maatschappelijk betrokken en bewustwording  zijn verbindende factoren tussen Blauwzaam en deze werkgroep.Een bijzondere bedrijfsvoering waarin veel emotie  speelt.  Reden voor een inhoudelijke kennissessie: 

                  Heeft het familiebedrijf (nog) toekomst?!

De avond stond in het teken van communicatie binnen familiebedrijven en onderwerpen als opvolging, structuur, continuïteit en het familiebedrijf als merk kwamen aan bod in presentaties en ronde tafel gesprekken. De opkomst was groots en hiermee laat het familiebedrijf zien dat kennis delen essentieel is, je kan en moet van mekaar kunnen leren en hiermee ook bewustwording van, soms wel lastige, zaken aanwakkeren en bespreekbaar maken. 

De werkgroep bestaat uit een achttal leden, vanuit diverse regionale bedrijven, welke samen met Stichting Blauwzaam op vrijwillige basis kennissessies organiseren en informatie delen. Na deze enthousiaste kennissessie zullen er nog vele volgen. Bent u geïnteresseerd om de werkgroep en stichting Blauwzaam te volgen dan kan dat via: www.blauwzaam.nl / familiebedrijven@blauwzaam.nl. Wilt u zelf actief mee organiseren en deel maken van de werkgroep, een mailtje daarover aan info@blauwzaam.nl is voldoende. 

Verslag kennissessie Werkgroep Familibedrijven

Dinsdagavond 4 november 2014 hield de werkgroep familiebedrijven weer haar periodieke kennissessie. Deze keer waren we te gast bij de Familie Zwijnenburg, Het huis van de Mode in Meerkerk. Ongeveer 50 enthousiaste deelnemers (vaders, moeders, zonen, dochters) gingen met elkaar in gesprek over de duurzame generatie-overdracht binnen familiebedrijven.

In de inleiding werd ingegaan op het nadrukkelijke duurzame belang van familiebedrijven in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Aan de hand van een aantal films (OAD) werden diverse aspecten over rolverhoudingen, communicatie en loslaten belicht. Ook een aantal interviews met bekende regionale ondernemers gaf verdere input om over na te denken. Piet van Leeuwen, aannemer/projectontwikkelaar vertelde over zijn recente overdrachts- en loslaatproces binnen het bedrijf. Hierna vertelden vader, dochter en zoon Zwijnenburg over hun bevindingen binnen het actuele opvolgingsproces. Zeer nadrukkelijk kwam ook het aspect noodopvolging onder de aandacht.

Na deze inleidingen werden  de deelnemers en generaties vanuit de familieverhoudingen gescheiden en ging men met elkaar  in gesprek over een aantal vragen:

  • Hoe kom je tot een goed gesprek tussen overdrager en opvolger?
  • Hoe kan een overdrager het bedrijf op een goede manier loslaten?
  • Wat kunnen we doen als er een noodopvolging moet plaatsvinden?
  • Wat laat je achter als overdrager en wat neem je over door de opvolger?


Afsluitend werd er ingegaan op met name de eerste vraag. Hoe kom je tot een goed gesprek tussen generaties en hoe kom je tot “generatieleren”? Hieruit kwamen diverse leer- en aandachtspunten naar boven.

Structuur in overleg/agenda, wees open en eerlijk, luisteren, toon oprechte belangstelling in elkaar, naast werk ook leuke dingen doen, stel elkaar verduidelijkende vragen, stimuleer elkaar (dromen), creëer vertrouwen in elkaar, maak heldere afspraken, stel grenzen.

Vooral het borrelmoment werd door velen aangegrepen om samen gezellig na te praten en te netwerken. Zo werd het voor diverse aanwezigen een latertje.
We kunnen terugkijken op een zeer aantrekkelijke avond waarbij de gastvrijheid van de familie Zwijnenburg en de cateraars van Expresso bar Hugo de avond extra glans gaven.

BlauwZaam-Werkgroep familiebedrijven
4 november 2014
Piet Spruijtenburg