Wat is het sectorinitiatief?

'Bewust en verantwoord omgaan met energie'

Het initiatief richt zich sterk op het toenemen van het bewustzijn van medewerkers over het energieverbruik. Voor de meeste deelnemers aan het initiatief geldt dat het gros van hun energieverbruik zit in het brandstofverbruik en dan met name diesel. Deelname aan het initiatief voldoet tot op heden ook aan de eisen van de CO2 Prestatieladder voor deelname aan keten- of sectorinitiatieven. Onze verwachting is dat dit zo blijft gezien de relevantie van het thema vanuit het CO2- en energiekosten denken.


Het initiatief richt zich op het bereiken van concrete resultaten voor wat betreft bewustwording bij het eigen personeel, de technische maatregelen die genomen kunnen worden, en het tonen van leiderschap door bijvoorbeeld voorbeeldgedrag te tonen en proactief te investeren in de energiereductie. Het initiatief gaat vanaf heden als volgt heten: 'Bewust en verantwoord omgaan met energie'.

De eerste actie is om een nulmeting te houden onder het personeel over hoe bewust de werknemers zijn over energieverbruik binnen het bedrijf. 

 

Wie doen er nu mee? 

De huidige groep van deelnemers aan het initiatief zijn middels hun logo’s op de uitnodiging vermeld.Ook geïnteresseerd of wil je ook eens een keer een bijeenkomst bijwonen mail dan naar Geert Jan Prins 


 

de 4de bijeenkomst in Groot Ammers

De notulen

Plan van aanpak "bewust en verantwoord energieverbruik"

Inleiding

Dit plan van aanpak is voor het Sectorinitiatief Zuidwest & Midden Nederland 'Bewust en verantwoord energieverbruik' opgesteld door Will2Sustain (W2S). Dit om gezamenlijk doelen te stellen om een reductie van het energieverbruik te realiseren en daarmee ook te voldoen aan de normeisen uit de CO2 Prestatieladder (met name normeis 4.D.1). Het plan van aanpak omschrijft de activiteiten van een ontwikkelingsproject en is gericht op de meeste materiële CO2-emissie. Dit zijn voor de meeste deelnemers het brandstofverbruik. Andere deelnemers zullen meer de focus houden op energieverbruik. 

Lees verder