Het project Geen Tak De Streek Uit

Blauwzaam stimuleert bij bedrijven, instellingen en overheden zuiniger om te gaan met energie, na te denken over besparingen en het opwekken van alternatieve hernieuwbare energie. Samen zich in te zetten voor een energieneutrale regio.

Blauwzaam wendt zich in dit project samen met de Energiecoöperatie "De Knotwilg" tot de bewoners en ondernemers van de regio om regionaal hout te leveren voor de houtgestookte energiecentrale (i.o.) van de gemeente Gorinchem. Bestuurslid Rolia Wiggelinkhuijsen zit mede namens de Stichting Blauwzaam in het bestuur van deze energiecoöperatie. 

Dit project is onderdeel van de gebiedsdeal 1, die in 2014 in samenwerking met de Provincie Zuid Holland tot stand is gekomen. 

Download hier de flyer.

Lees meer over gebiedsdeals

Een bericht in de Stad Gorinchem

Lees meer op de site van Geen Tak De Streek Uit

 

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws - Blauwzaam