Het project De Energieke Buurt is afgesloten

Blauwzaam stimuleert bij bedrijven, instellingen en overheden zuiniger om te gaan met energie en na te denken over besparingen en zich in te zetten voor een energieneutrale regio.

Blauwzaam wendde zich in dit project tot de bewoners van de gemeente Leerdam om samen in de buurt zuinig om te gaan met energie en daarmee het verlagen van de kosten.

Einde project

De stichting heeft het project stopgezet omdat het ondanks meerdere pogingen niet lukte om voldoende buurten of groepen enthousiast te krijgen voor besparingsmaatregelen. De voorwaarde voor een wedstrijd is tenminste voldoende deelnemende partijen. 

Nalezen

U kunt altijd meer lezen over ons project op de website van EnergiekeBuurtLeerdam

 

Geen buurt?
Dan op individuele basis:
Geld verdienen met energie

Individuele deelname is ook mogelijk (8 – 10 individuen samen kunnen ook een groepje vormen)

Hoe werkt het:

  1. U geeft zich op als individu, als groep of buurt via het contactformulier op de website. De deelnemers betalen per huishouden een afgesproken bedrag.  De Rabobank en Blauwzaam verdubbelen aan het einde het ingelegde bedrag. Het zo gevormde geld wordt besteed aan een door de straat/buurt vastgesteld klimaatprojectje in de regio  of in hun eigen buurt. Hierdoor wordt geïnvesteerd in een groene omgeving, waardoor we meer groen, meer biodiversiteit, meer flora en fauna krijgen. Hiermee realiseren we een gezondere woonomgeving
  2. Er zijn 40 plaatsen beschikbaar: wie het eerst komt wie het eerst maalt.
  3. We doen mee met een wedstrijd die door HVC (huisvuilverbranding) vanaf maart 2013 op hun site wordt georganiseerd;
  4. Alle deelnemers krijgen meters ter beschikking om de standen te meten !
  5. De deelnemers krijgen de gelegenheid om op de site van Blauwzaam hun resultaten te laten zien : www.blauwzaam.nl. Daarnaast opent Blauwzaam een facebook site om de maatregelen en de vorderingen met elkaar te delen.
  6. De groep met de beste besparing krijgt een prijs. 

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws - Blauwzaam