Blauwzaam verduurzaamt "van onderop"


Duurzaam ondernemen bestaat niet per sé bij de gratie van wet- en regelgeving. Met hulp van een Green deal en de samenwerking met de regio heeft de Stichting nu (december 2014) 100 bedrijven en organisaties in de Vijfheerenlanden Alblasserwaard gebonden aan een convenant over energiebesparing. 

Wij willen energiebesparen, voorloper zijn, kennis delen en in de regio contacten leggen. De ministeries benadrukken dat innovaties "van onderop"grote kans hebben op succes.

De Stichting wil meer:

 • Elk jaar een nieuw energie initiatief 
 • Een klimaatneutrale regio in 2030 of eerder 

Voor informatie over de Energieconvenanten:
Energieconvenant I
Energieconvenant II
Energieconvenant III
Energieconvenant IV
Energieconvenant V

 Voor 2017 staat op de rol:

 1. Afsluiten Energieconvenant IV
 2. Start Convenant Energie neutraal
 3. Start Convenant Circulaire Economie
 4. Netwerkbijeenkomsten
 5. Afsluiten ECIV en ECV
 6. Met Hardinxveld Giessendam opstartgesprekken voeren
 7. Opzetten 1ste Postcoderoosregeling Verlaagd Tarief
 8. Uitzetten enquête over energieneutraliteit

 

Voor 2016 staat op de rol: 

 1. Afsluiten Energieconvenant III
 2. Opstart Convenant Circulaire economie
 3. Onderzoek naar mogelijkheden van biobased Energie
 4. Netwerkbijeenkomsten EC III en EC IV

 

Voor 2015 staat op de rol:

 1. Meewerken aan verduurzaming van de landbouw door aan te sluiten bij de ambitie van de zuivelfabrieken Deltamilk/Graafstroom, Bell en Vreugdenhill om in 2020 energieneutraal te zijn. 
 2. Ketenafspraken maken in de vorm van een nieuwe samenwerking tussen "Blauwzame"bedrijven. 
 3. Het organiseren van energiekafé's 
 4. Meewerken aan "geen tak de streek uit", een initiatief van de energiecoöperatie De Knotwilg

 

 

 

 

BlauwZaam steunt de volgende initiatieven:

 • In het Energieconvenant I werken 25 bedrijven en instellingen uit de regio samen om de komende 3 jaar minimaal 10% energie te besparen en/of duurzaam op te wekken ten opzichte van 2010. Lees verder ..
 • In het project MijnDakJouwDak werken de Natuurvereniging Den Hâneker en BlauwZaam samen om de daken van de stallen te gebruiken voor het opwekken van zonne-energie en die als groene stroom ook beschikbaar te stellen aan burgers. Hiervoor hebben we een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Lees meer over dit project…  Het oorspronkelijke plan hebben we moeten ombuigen naar een nieuw plan. Kijk op www.mdjd.nl 
 • In 2012 is Energieconvenant II getekend op met opnieuw 25 (andere) bedrijven en instellingen die samen de komende 3 jaar minimaal 10% energie willen besparen en/of duurzaam willen opwekken ten opzichte van het referentiejaar 2011.
 • In 2013 sloten we  Energieconvenant III  met opnieuw 25 (andere) bedrijven en instellingen die samen de komende 3 jaar minimaal 10% energie willen besparen en/of duurzaam willen opwekken ten opzichte van het referentiejaar 2012.
 • In 2014 sloten we  Energieconvenant IV  met opnieuw 27 (andere) bedrijven en instellingen die samen de komende 3 jaar minimaal 10% energie willen besparen en/of duurzaam willen opwekken ten opzichte van het referentiejaar 2013.
 • De energie buurt was een stap te ver. Energiebesparing in huishoudens door middel van samenwerking in de buurt blijkt te complex.

Voor 2015 staat op de rol:

 1. Meewerken aan verduurzaming van de landbouw door aan te sluiten bij de ambitie van de zuivelfabriek Deltamilk/Graafstroom om in 2020 energieneutraal te zijn. 
 2. Ketenafspraken maken in de vorm van een nieuwe samenwerking tussen "Blauwzame"bedrijven. 
 3. Het organiseren van energiekafé's 
 4. Meewerken aan "geen tak de streek uit", een initiatief van de energiecoöperatie De Knotwilg

 

 

Energie... sleutelpost?

De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden wil in 2030 een klimaatneutrale regio zijn. Klimaatneutraal betekent dat alle energie die in de regio wordt verbruikt – voor verwarming, verlichting, verkeer & vervoer en industrie afkomstig is uit duurzame bronnen. Voorbeelden van duurzame bronnen zijn zon, wind, water en biomassa. Dit houdt in dat er in 2030 wordt geleefd, gewerkt en geproduceerd zonder negatieve invloeden op het klimaat. Een ambitieuze doelstelling waarvoor flinke inspanningen nodig zijn van de gemeenten, bedrijven én bewoners.

Daarvoor is het nodig dat het energieverbruik flink daalt en wordt gezocht naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken.

De Stichting Blauwzaam zet zich in voor 2030. Met de afgesproken 10% in 3 jaar moet 2030 haalbaar zijn. 

2030 AV ENERGIENEUTRAAL

Gratis gebruik Milieubarometer voor bedrijven uit de regio gemeenten

Bedrijven uit de gemeente Molenwaard, gemeente Leerdam, gemeente Zederik, gemeente Gorinchem en de gemeente Giessenlanden  kunnen gratis gebruik maken van de Milieubarometer. Met grote dank daarvoor aan de gemeenten!

Klik op deze link om naar de Milieubarometer te gaan.

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws - Blauwzaam