Het convenant 'Circulair Ondernemerschap' van Blauwzaam

In de afgelopen maanden is door een werkgroep van Blauwzaam gewerkt aan een nieuw convenant. Dit convenant moet leiden tot nieuwe kansen voor ondernemers, het bundelen van kennis en kracht en versnelling van de transitie naar een circulaire economie. 

Waarom is een circulaire economie belangrijk?

Klantwensen veranderen, grondstoffen worden schaars en dus duurder, het milieu staat onder druk en afval en verspilling zijn ongewenste kostenposten. Deze ontwikkelingen vereisen een andere manier van ondernemen. Circulair ondernemen is een innovatieve manier van werken, waarbij de nadruk ligt op het sluiten van kringlopen, het voorkomen van afval en verspilling en het creëren van waarde voor de klant en de samenleving. Meer over de voordelen van circulair ondernemen leest u hier

Deze nieuwe vorm van ondernemen is uitdagend. Het is een zoektocht naar een nieuw ei van Columbus. Op voorhand is niet in te schatten wat de mogelijkheden en voordelen zijn. De kansen zullen tijdens de zoektocht ontstaan en zullen voor iedere organisatie anders zijn. De ervaring leert echter dat je hierin sneller vooruitkomt als je met andere ondernemers optrekt. Daarom heeft Blauwzaam het initiatief genomen om ondernemers bijeen te brengen rondom een nieuw convenant: het convenant Circulair Ondernemerschap.  

Laatste stand van zaken rondom het convenant

Na de startbijeenkomst in het Wellantcollege op 23 januari 2017 heeft een groep  ondernemers in twee sessies aan elkaar verteld wat hun persoonlijke en zakelijke drijfveren en ambities zijn om met het thema Circulaire Economie aan de slag te gaan. Daarnaast hebben zij de tekst van het convenant uitgewerkt. Dit convenant zal tijdens het Blauwzaam-symposium 'Circulaire economie en innovatie' op 26 oktober a.s. door de deelnemende partijen worden ondertekend. De tekst van het convenant vindt u hier

U kunt nog aanhaken!

Er is in het convenant nog ruimte voor 1-2 bedrijven om mee te doen. Wilt u ook nagaan welke kansen er voor uw organisatie liggen op het gebied van circulair ondernemerschap en hierin de komende jaren concrete stappen zetten, meld u dan zo snel mogelijk aan bij lisanne@blauwzaam.nl of gerard@koncerna.nl.

Deelnemers

Tot op heden (oktober 2017) hebben zich aangemeld:

 • 3ACP, Nieuwpoort
 • Balans & Motivatie, Langerak
 • B-ALL, Gorinchem
 • Binder Groenprojecten, Rotterdam
 • Outfit company wear, Gorinchem
 • De Lek Beton / Van Dijk Beton, Groot-Ammers
 • EM Kantoorinrichting, Leerdam
 • Gemeente Leerdam, Leerdam
 • Green4solutions, Gorinchem
 • Hermeta, Asperen
 • Koncerna, Dordrecht
 • Lumeco, Hendrik Ido Ambacht
 • Meubelmaker HolDesign, Leerdam
 • Mourik, Groot-Ammers
 • Nationale Bomenbank, Bleskensgraaf
 • Van der Wal Interieurs, Leerdam
 • Van Hoorne Entertainment, Molenaarsgraaf
 • VerdraaidGoed, Nieuw-Lekkerland
 • Wellantcollege, Ottoland

 

 

Vervolgbijeenkomst Convenant Circulair Ondernemerschap (9 mei 2017)

Op dinsdagmiddag 9 mei jl. kwamen de geïnteresseerden in het Convenant Circulair Ondernemerschap van Blauwzaam voor een tweede keer bijeen. Gastheer was Pieter-Jan de Winter van de Nationale Bomenbank.

Net als de vorige bijeenkomst stond de middag in het teken van korte pitches waarin de ondernemers aan elkaar presenteerden wat hun persoonlijke en zakelijke drijfveren en ambities zijn om met het thema Circulaire Economie aan de slag te gaan. Daarna hebben de deelnemers de concepttekst van het convenant dat door de werkgroep was voorbereid met elkaar besproken en aangescherpt. De aanscherpingen zullen worden verwerkt en de definitieve versie zal binnenkort op deze website worden gepresenteerd.  

Wilt u alsnog aansluiten, dan kunt u zich melden bij Lisanne@blauwzaam.nl of gerard@koncerna.nl.

De eerste stap naar het convenant (23 maart 2017)

Op donderdagmiddag 23 maart jl. kwam een groep ondernemers bijeen rondom het thema Circulaire Economie. Eerder dit jaar was dit thema onderwerp van gesprek tijdens een druk bezochte avond van Stichting Blauwzaam bij het Wellantcollege in Ottoland. Naar aanleiding van die avond hebben zo'n 15 organisaties hun interesse getoond in een nieuw op te zetten Convenant Circulair Ondernemen. Afgelopen donderdag kwam deze groep voor het eerst samen om nader met elkaar kennis te maken en de eerste stappen te zetten naar een concreet convenant. Gastheer was Jeroen Andriesse van Stadscafé Metropole in Gorinchem, een eeuwenoud pand dat sinds een aantal jaren een nieuwe en bijzondere invulling heeft gekregen (zie www.metropole-gorinchem.nl). Tijdens de middag presenteerden een aantal ondernemers hun ambities en dilemma's met betrekking tot circulair ondernemen in hun bedrijf. Dat leverde boeiende gesprekken op. Op 9 mei presenteren de andere ondernemers hun ambities. 

Wilt u alsnog aansluiten, dan kunt u zich melden bij Lisanne@blauwzaam.nl 

White Paper gelanceerd over de Circulaire Economie.

Prof. dr. Jan Jonker Hoogleraar Duurzaam Ondernemen Radboud Universiteit Nijmegen School of Management Drs. Hans Stegeman Hoofdeconoom Nederland Rabobank Promovendus Circulaire Economie Radboud Universiteit Nijmegen School of Management Dr. ir. Niels Faber Onderzoeker Duurzaam Ondernemen Radboud Universiteit Nijmegen School of Management hebben een white paper geschreven over de circulaire economie.

Marjan Minnesma over Circulaire Economie

Lees hier hoe de directeur van Urgenda denkt over de kansen van circulaire Economie: Nieuwe Economie:Circulair op 100% duurzame energie

Nieuw convenant voor ondernemers in de maak (23 januari 2017)

Maandagavond 23 januari jl. kwamen zo’n 40 ondernemers en andere geïnteresseerden bijeen voor een inspiratieavond bij het Wellantcollege in Ottoland. Organisator Stichting Blauwzaam wilde met deze avond in de ‘Week van de Circulaire Economie’ peilen of er animo is voor een nieuw convenant: een Convenant Circulair Ondernemerschap. Dat animo blijkt er te zijn, want aan het einde van de avond hebben 15 organisaties zich aangemeld als potentieel partner in dit convenant.

Wat is dat: een circulaire economie

De avond begon direct concreet. Gespreksleider Gerard de Winter van Koncerna had speciaal voor deze avond zijn maatpak aangetrokken. Het bleek niet zomaar een pak te zijn: hij leaset het pak, dat van ecologische stoffen en in goede arbeidsomstandigheden is gemaakt, van de leverancier. Na een aantal jaren neemt de leverancier het terug om er andere producten van te maken. Het is de deelnemers meteen duidelijk: er gebeurt al een hoop op het vlak van de circulaire economie.

Lisanne Addink, oprichtster van VerdraaidGoed en bestuurslid van Blauwzaam, leidde het thema verder in. Zij vroeg de deelnemers om via hun mobiele telefoon aan te geven aan welke woorden ze dachten bij de circulaire economie. Op het presentatiescherm verschenen woorden als ‘hergebruik’, ‘rentmeesterschap’ en ‘waardecreatie’. Lisanne legde uit dat een circulaire economie een economisch systeem is waarin waarde behouden blijft of ontstaat door producten en grondstoffen te hergebruiken en door vernietiging van grondstoffen te minimaliseren.

Concrete voorbeelden uit de regio

Nadat Lisanne een aantal mooie producten liet zien die zij uit afvalstromen laat maken, was het woord aan Eldert Besseling van NETICS. NETICS is een engineeringsbedrijf uit Alblasserdam en inmiddels wereldwijd actief om van baggerslib bouwproducten te maken. De deelnemers luisterden geboeid naar deze uiterst innovatieve manier om van een probleem een product te maken.

Een ander voorbeeld uit de streek betreft een bijzondere ketensamenwerking. Sjaak Kreeft van het Wellantcollege vertelt dat recyclingsbedrijf Korenet koffiedik gaat inzamelen dat op het Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt door leerlingen van het Wellantcollege gebruikt zal worden om oesterzwammen te telen. Vervolgens zullen de oesterzwammen aan restaurants in de streek worden aangeboden. Zo krijgt een afvalproduct een nieuwe functie.

Opmaat naar een nieuw convenant van Blauwzaam

Nadat nog drie ondernemers in korte pitches hun ambitie over circulaire toepassingen in hun bedrijf hebben gedeeld, licht Gerard de Winter de ambitie toe van de werkgroep ‘Circulaire Economie’ van Blauwzaam. Blauwzaam heeft in de afgelopen jaren zeven convenanten afgesloten op het gebied van energie, personeel en ecologisch beheer. De werkgroep ‘Circulaire Economie’ zou graag een achtste convenant in het leven roepen.

Met een Convenant Circulair Ondernemerschap willen zij organisaties bij elkaar brengen die in de komende jaren gezamenlijk flinke stappen gaan zetten op het vlak van circulair ondernemerschap. Aan het einde van de avond is duidelijk dat dit convenant er gaat komen: 15 organisaties melden zich al direct aan als geïnteresseerden om de inhoud van het convenant nader te bepalen en er vervolgens mee aan de slag te gaan. De inspiratieavond heeft duidelijk zijn werk gedaan.

Meer informatie: Gerard de Winter, gerard@koncerna.nl, 0638610455

- BEKIJK HIER DE FOTO'S VAN DE AVOND -

Symposium 2017

 

 

Datum:
Donderdag 26 oktober


Tijd:     
Start 15.00 uur


Locatie:
Rabobank, Einsteinstraat 2, Gorinchem Oost