Meer dan stenen stapelen

De missie van BlauwZaam bouwen en wonen is: huidige generaties voorzien in hun behoeften van bouwen en wonen zonder (milieu)problemen door te schuiven naar volgende generaties.

Dat heeft te maken met kwaliteit:
- Gebouwen passen in de omgeving
- Gebouwen zijn door te geven aan volgende generaties (herbestemming)
- Uitstraling

Klik op deze link om een voorbeeld van duurzaam bouwen/kwaliteit te zien.

Met energie:
- Eindige stoffen zuinig gebruiken
- Duurzame bronnen benutten
- Beperken gebruik en verspilling

27 maart 2014 werkgroepvergadering"We-R schoof aan

Op donderdag 27 maart kwam de werkgroep bouwen en wonen bijeen op locatie van de Nationale Bomenbank te Bleskensgraaf. Hierbij waren ook Riens van Dijk en Wiebe Kuiper te gast van We-R consultants. De beiden heren startten de bijeenkomst met een korte inleiding over hun organisatie en hun duurzame doelstellingen. We-R zet zich in op het gebied van beheer en (her)exploitatie van vastgoed. Het raakvlak met BlauwZaam is te vinden in hun visie op het rendement van het verminderen van CO2-uitstoot. Ze laten zich hierbij inspireren door grote industrieën en internationale organisaties. De samenwerkingsverbanden binnen deze organisaties kennen beloning- en sanctiestructuren voor de reductie van CO2-uitstoot. We-R streeft er naar om dit ook binnen andere marktsegmenten (zoals de woningsector en corporatieland) mogelijk te maken. Ze gingen het gesprek aan met de werkgroep bouwen en wonen om dit idee te toetsen. Al snel werd in het gesprek de link gelegd met de milieubarometer van Stimular. Hierin wordt immers exact duidelijk hoeveel CO2 je als organisatie uitstoot en wat je eventuele reducties per jaar zijn. Dit zou eventueel een goede basis kunnen zijn om data aan te leveren en een pilot op te zetten. Het begrip beloning- en sanctiestructuur riep echter nog wel veel discussie op. Dit raakt immers het ethische vraagstuk in hoeverre je CO2 reductie verhandelbaar moet laten zijn en daarmee moet laten fungeren als middel om geldstromen te creëren. Anderzijds werd geconcludeerd dat, mits gecombineerd met bewustwording en bottum-up initiatieven, het helemaal niet verkeerd is om CO2 reductie te koppelen aan een directe beloning in geld, kostenbesparing, aanbestedingsvoordeel of een duurzame positionering als bedrijf. Discussie wordt vervolgd.

 

 

(foto ComPar)

Met sociaal denken en doen:
- Veilig
- Gezond
- Toekomstgericht qua generaties
- Passend bij vraag & bevolkingsontwikkeling

Klik op deze link om een voorbeeld van duurzaam bouwen/sociaal te zien.

Met economisch denken en doen:
- Elkaar werk gunnen
- Faalkosten beperken
- Eerlijkheid & vertrouwen
- Regionale samenwerking / gunning

 Wanneer een bedrijf zich wil aansluiten, dan kan dit. De werkgroep duurzaam bouwen heeft inmiddels een strategiedocument en een intentieverklaring opgesteld.

Klik hier om de intentieverklaring te downloaden

Gemeente Molenwaard organiseert woonmarkt

De gemeente Molenwaard houdt op 22 november in 

De Spil in Bleskensgraaf een woonmarkt. 

Potentiele woninghuurders en huizenkopers (starters en 

doorgroeiers) mogen die niet missen. U wilt uw huis 

beter isoleren of u overweegt duurzame energie? Ook 

dan moet u de woonmarkt zeker bezoeken.

 

Er zijn onder andere stands van:

Woningcorporaties, makelaardijen, projectontwikkelaars, 

hypotheekverstrekkers, Partners in Energie Prestaties 

(www.pepjehuis.nu), een notariskantoor en de gemeente Molenwaard.

Daarnaast zijn er drie interessante presentaties:

Rabobank Merwestroom over de huidige 

hypotheekregels

Vereniging Tweemaster over meedoen aan een 

project Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Partners in Energie Prestaties over het verduurzamen 

van de woning

Voor de kleinere bezoekers is er een knutseltafel.

Voor het hele programma lees de folder

Overleg tussen BlauwZaam en bestuurders van de AV-gemeenten

Op 29 september is er overleg gepleegd tussen de werkgroep bouwen en wonen van BlauwZaam en 5 bestuurders uit de AV-gemeenten. Beide partijen hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid. In het gesprek wilde men dan ook breed kijken en spreken over dit onderwerp. Zowel de werkgroep als de bestuurders zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid een bewustwordingsproces is. Beide partijen zijn dan ook afhankelijk van elkaar in het bewust maken van onze samenleving en het behalen van duurzame doelstellingen. BlauwZaam sprak de intentie uit om concrete projecten aan zijn duurzame pijlers te koppelen (kwaliteit, energie, veiligheid/gezondheid, sociaal en economie). De gemeenten sluiten hier graag op aan en onderzoeken de mogelijkheden binnen diverse pilotprojecten en wederzijdse kennis-uitwisselingen.

Zowel bestuurders als ondernemers uit BlauwZaam maakten duidelijk ,dat er behoefte is aan een concrete werkwijze. Het formuleren van standpunten, delen van kennis en het bouwen aan duurzame handelsmethodes zijn de eerste stappen in deze bijzondere samenwerking. Er liggen enorme kansen voor gemeenten, BlauwZaam maar met name de duurzaamheid van de AV-regio.

Klik op deze link om het verslag van het overleg op 29 september te lezen.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws - Blauwzaam