Bouwen en wonen vergaderde: WeR consultants schoven aan

Op donderdag 27 maart kwam de werkgroep bouwen en wonen bijeen op locatie van de Nationale Bomenbank te Bleskensgraaf. Hierbij waren ook Riens van Dijk en Wiebe Kuiper te gast van We-R consultants. De beiden heren startten de bijeenkomst met een korte inleiding over hun organisatie en hun duurzame doelstellingen. We-R zet zich in op het gebied van beheer en (her)exploitatie van vastgoed. Het raakvlak met BlauwZaam is te vinden in hun visie op het rendement van het verminderen van CO2-uitstoot. Ze laten zich hierbij inspireren door grote industrieën en internationale organisaties. De samenwerkingsverbanden binnen deze organisaties kennen beloning- en sanctiestructuren voor de reductie van CO2-uitstoot. We-R streeft er naar om dit ook binnen andere marktsegmenten (zoals de woningsector en corporatieland) mogelijk te maken. Ze gingen het gesprek aan met de werkgroep bouwen en wonen om dit idee te toetsen. Al snel werd in het gesprek de link gelegd met de milieubarometer van Stimular. Hierin wordt immers exact duidelijk hoeveel CO2 je als organisatie uitstoot en wat je eventuele reducties per jaar zijn. Dit zou eventueel een goede basis kunnen zijn om data aan te leveren en een pilot op te zetten. Het begrip beloning- en sanctiestructuur riep echter nog wel veel discussie op. Dit raakt immers het ethische vraagstuk in hoeverre je CO2 reductie verhandelbaar moet laten zijn en daarmee moet laten fungeren als middel om geldstromen te creëren. Anderzijds werd geconcludeerd dat, mits gecombineerd met bewustwording en bottum-up initiatieven, het helemaal niet verkeerd is om CO2 reductie te koppelen aan een directe beloning in geld, kostenbesparing, aanbestedingsvoordeel of een duurzame positionering als bedrijf. Discussie wordt vervolgd.