Gasloos Bouwen

Verder zonder gas

In de media is veel aandacht voor het bouwen zonder gasaansluiting. Ook voor renovatie waarbij de gasaansluiting wordt verwijderd, is veel aandacht.

Op woensdag 29 november organiseert de werkgroep Bouwen en Wonen van Stichting BlauwZaam een bijeenkomst over gasloos bouwen in de toekomst en gasloos renoveren.
Gemeenten van de Vijfheerenlanden Alblasserwaard én Energitie (Energiezuining wonen in Rivierenland) maken deze bijeenkomst mede mogelijk. 

Waar
De bijeenkomst vindt plaats in Het Oude Posthuys, Meent 57 in Leerdam.

Programma
13.30 Inloop met mogelijkheid tot netwerken
14.00 Start kennissessie met intro's en pitches
16.00 Sessie wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Entree is gratis. Wel aanmelden!
Hier AANMELDEN

Nadere informatie over sprekers en pakkende voorbeelden komt in de loop van de komende weken. In ieder geval zal Ronald Schilt* optreden als gastspreker en zal de voorzitter van de werkgroep Josia Bikker onze gastheer van die middag zijn.

Organisatie
Josia Bikker (werkgroepen Bouwen en Wonen Stichting BlauwZaam)
Jeanette Bijkerk en Tijs van Gisbergen (Gemeenten AV)
Saskia de Jong en Egbert de Jong (Energitie)
Rolia Wiggelinkhuijsen (Bestuur BlauwZaam)

Presentaties: 
(in willekeurige volgorde)

Ronald Schilt 
Maks van Middelkoop
Josia Bikker
Egbert de Jong

 

 

 

 

Ronald Schilt

Ronald Schilt is directeur van Merosch met hun focus op energie en duurzaam bouwen. Ronald schetst de mogelijkheden: bijvoorbeeld over de ontwikkelingen van energie, smartgrids, energie producerende gebouwen, etc. Op hun site: www.merosch.nl staan verschillende voorbeeld projecten.

Ronald Schilt heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van duurzame technieken en het 'organiseren van de wil' om te komen tot een gezonde en duurzame samenleving. Vanuit de overtuiging dat het beter moet en beter kan met duurzaam en gezond bouwen in Nederland, richtte hij in 2008 Merosch op. Hij is idealistisch en heeft een hekel aan de woorden “maar,…” en “kan niet”. Hij weet echter als geen ander dat draagvlak en concrete businesscases nodig zijn om gezamenlijk stappen te kunnen maken.

Maks van Middelkoop

Maks van Middelkoop is wethouder Duurzaamheid van de gemeente Zederik.
In de gemeente Zederik wordt in 2019-2029 aan de zuidkant van Meerkerk een nieuwbouwwijk De Weide II ontwikkeld; een project van 150 woningen in 10 jaar. Er wordt een divers woningaanbod gerealiseerd, met als doelgroepen starters, doorstromers en jong-senioren. De wijk krijgt een ruime opzet, met grondgebonden woningen, grote kavels en ruime tuinen.

Het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Zederik hebben voor deze nieuwe woonwijk in juni 2017 een speciale Duurzaamheidsvisie vastgesteld, waarin drie speerpunten zijn geformuleerd : energie, ruimte en mobiliteit. Deze visie zal leidend zijn voor ontwikkelaars en bouwers en daagt hen uit om met een energiezuinig- en toekomstvast ontwerp te komen met een financieel zo gunstig mogelijk resultaat voor de nieuwe bewoners.

Energie

Er wordt gekozen voor een aardgasloze wijk met een all-electric energieconcept. De wijk is geheel onafhankelijk van fossiele brandstoffen. De invulling hiervan wordt overgelaten aan de marktpartijen, waarbij de mogelijkheden van een zonneweide en/of zonnepanelen op het nabij gelegen bedrijventerrein nader worden onderzocht. Daarnaast wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn van energieopwekking uit water, wat in deze nieuwe woonwijk in ruime mate aanwezig is.

Ruimte

De Weide II kenmerkt zich door veel groen, ruimte en water. Bij de realisatie zullen buurtinitiatieven worden gestimuleerd en zal waar mogelijk 'groen in de wijk' worden toegepast (sedumdaken, buurttuin, fruitbomen, groene speelplaatsen etc.). Hemelwater wordt maximaal (her)gebruikt.

Mobiliteit

Omdat mobiliteit een belangrijk onderdeel is van het energieverbruik, wordt zoveel mogelijk ingezet op autoluw maken en een optimale fietsinfrastructuur van en naar het dorp. Er komen zoveel mogelijk elektrische oplaadfaciliteiten voor de auto en de fiets. Een kindvriendelijke- en veilige wijk met duurzame mobiliteitsvormen.

Ofwel : De Weide II wordt een groene, leefbare en toekomstbestendige wijk, waarin het prettig wonen en leven is en geen gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen voor de energievoorziening.