Duurzame bedrijfshal in eigen beheer

Gerard Zwijnenburg

Specialist in metalen daken, gevels en vloeren JGSysteembouw uit Groot Ammers realiseert momenteel een nieuwe bedrijfshal. De bedrijfshal wordt zo duurzaam mogelijk gerealiseerd, waarbij met de meest uiteenlopende items rekening wordt gehouden. Het pand wordt energieneutraal uitgevoerd en zodanig ingericht dat het minimaal 50 jaar kan blijven staan.

Het spreekt in deze tijd niet vanzelf dat een bouwbedrijf een uitbreiding realiseert en al helemaal niet dat hierbij extra wordt geïnvesteerd. Directeur Gerard Zwijnenburg van JGSysteembouw is er echter van overtuigd dat de extra investering op termijn rendement op zal leveren. “Dit soort gebouwen voer je alleen uit als je er een passie voor hebt; als je gelooft in het maatschappelijk nut. Natuurlijk is het alleen uitvoerbaar als het ook economisch haalbaar is. Doordat dit pand energieneutraal is uitgevoerd en zodanig flexibel kan worden ingezet dat het veel langer kan blijven functioneren dan de gemiddelde bedrijfshal, is de uitvoer van de duurzame bedrijfshal ook economisch aantrekkelijk. Door voor deze manier van bouwen te kiezen, ligt de initiële investering tussen 10 en 25% hoger dan normaal, maar de restwaarde van het pand is aanmerkelijk hoger.” 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, en daarmee het milieubewust bouwen, is een passie van Zwijnenburg. Het bedrijf is aangesloten bij BlauwZaam, een samenwerkingsverband van maatschappelijk verantwoorde ondernemers in de regio Alblasserdam. Het samenwerkingsverband heeft zich tot doel gesteld het bewustzijn op het gebied van een duurzame gebouwde omgeving te vergroten en dit in de praktijk te realiseren. Dit doet men o.a. door de kennis te verspreiden via seminars, maar ook door bij concrete projecten de samenwerking aan te gaan. Dat laatste was hier ook het geval, verschillende partners uit BlauwZaam werkten samen in de realisatie van de nieuwe bedrijfshal van JGSysteembouw. Het verantwoordelijke architectenbureau Bikker uit Groot Ammers is bijvoorbeeld eveneens bij het samenwerkingsverband aangesloten.

Voorzieningen

Uitgangspunt van het ontwerp was dat deze flexibel inzetbaar zou zijn zodat het pand eenvoudig van functie kan veranderen. “Veelal wordt te klantspecifiek gebouwd,” aldus Zwanenburg. “Dat zorgt voor beperkingen in het gebruik. Wanneer het pand van eigenaar verandert, of de functie van het gebouw verandert, dan betekent dit ofwel een ingrijpende renovatie, of sloop van het gebouw. Dit is duur en het is belastend voor het milieu. Beter is het, al in het ontwerp rekening te houden met de verschillende mogelijke functies van het gebouw zodat de aanpassingen minder ingrijpend zijn, en dus ook goedkoper en minder milieubelastend, en het pand langer kan blijven staan.”

Deze hal wordt in eerste instantie gebruikt voor opslag, maar de maatvoering is zodanig dat het pand met relatief weinig aanpassingen kan worden omgebouwd tot kantoor of showroom. Het pand heeft immers al een hoge Rc-waarde, er hoeft dus niet te worden nageïsoleerd. 

Verder is er bij de bouw zoveel mogelijk gebruik gemaakt van milieuvriendelijk geproduceerde of recyclebare materialen en wordt door gebruikmaking van diverse systemen gestreefd naar een energieneutraal gebouw. Hierbij moet worden gedacht aan systemen voor warmte en koudeopslag en de inzet van zonnepanelen. Zwanenburg: “We zitten hier in veengebied, wat betekent dat de mogelijkheden tot onttrekking van het grondwater beperkt zijn. Grondwater dat wordt opgepompt, moet ook weer worden teruggepompt. We hebben een systeem geïnstalleerd waarbij het opgepompte grondwater door de zon wordt verwarmd en ondergronds wordt opgeslagen; dit wordt ’s winters gebruikt voor de vloerverwarming. Het gekoelde grondwater wordt ’s zomers gebruikt voor de koeling van de ruimte. 

De vloeren, wanden en het dak zijn zodanig geïsoleerd dat een zeer hoge Rc-waarde werd verkregen: de vloer Rc=8,5, de wanden Rc= 9,5 en het dak Rc=8. Voor de wanden en de vloeren is gekozen voor een isolatie van Kooltherm met een aluminium vlies, waarbij het grootste formaat isolatieplaten werd toegepast zodat het aantal naden minimaal zou blijven.

Het pand wordt met LED-verlichting verlicht. In eerste instantie wordt er nog geen systeem voor zonne-energie geïnstalleerd. “Ik geloof in zonne-energie, maar dat dient dan wel grootschalig te worden toegepast. We zijn in gesprek met onze partners op het industrieterrein om te komen tot een gezamenlijk plan. De overheaddeuren zijn zodanig ontworpen dat bij het openen en sluiten zo min mogelijk warmteverlies plaatsvindt. Belangrijk was ook dat de bouwplaats zo weinig mogelijk afval zou ontstaan, en dat het afval dat toch ontstaat op een juiste manier wordt ingezameld om geschikt te maken voor recycling. Dit is ook beleid in onze dagelijkse werkzaamheden.”

Dak

Het dak is zodanig geïsoleerd dat een Rc-waarde van 8 werd bereikt. Dit heeft men bereikt met een drielaagse EPS isolatie met een totale dikte van. Zwanenburg: “Voor de isolatie hebben we gebruik gemaakt van de Eco+ van Kingspan Unidek, een gerecyclede EPS. De isolatieplaten zijn drielaags in kruiselings verband gelegd zodat er geen warmtelekken ontstaan. De toog in het dak maakt de naden tussen de isolatieplaten groter, daarom is een meerlaags systeem zo belangrijk. De totale dikte van het isolatiepakket bedraagt 35 cm.”

“Als dakbedekking is mechanisch bevestigd de massief witte kunststof dakbedekking Alkorbright aangebracht. Zoals bekend zorgt een witte dakbedekking voor reflectie van het zonlicht en daarmee voor een aangename binnentemperatuur. Overigens is het effect van de witte dakbedekking in dit geval beperkt vanwege de dikke isolatielaag, maar alle beetjes helpen. Voor de mechanische bevestiging van de dakbedekking is gebruik gemaakt van kunststof tules, zodat ook hier geen warmtelekken konden ontstaan.”

Als alles goed gaat zal de nieuwe bedrijfshal dit voorjaar in gebruik worden genomen. Zwijnenburg vertelt trots te zijn op het resultaat: “Dit is het resultaat van 20 jaar ervaring in de hallenbouw. De kracht van deze nieuwbouw is dat het een totaalconcept is, het geheel is met recht een duurzame bedrijfshal te noemen: op het gebied van materiaalkeuze, levensduurverwachting, werkmethode – en indeling.”

Nieuwbouw JG Systeembouw te Groot Ammers
Opdrachtgever en hoofdaannemer: JGSysteembouw te Groot Ammers
Architect: Architectenbureau Bikker te Groot Ammers
Dakdekker: Topdak te Zwaagdijk
Leverancier dakmaterialen: Altena Dak & Gevel