Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Wat is CPO?

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) realiseert een groep particulieren gezamenlijk en zonder winstoogmerk woningen. Dat doet men in samenwerking met zelfgekozen partners zoals een architect en een adviseur. Er is subsidie mogelijk om de begeleiding van een groep particulieren te financieren.  Particulieren verwerven als groep een kavel. Ze treden zelf op als ontwikkelaar naar o.a. de architect en aannemer.

Architektenburo Bikker, lid van de werkgroep bouwen en wonen van BlauwZaam heeft inmiddels 5 CPO projecten als architect mogen ontwerpen, enkele hiervan zijn nog ontwikkeling. Toekomstige bewoners zijn in deze projecten als groep zelf opdrachtgever, waardoor ze veel kosten besparen. Namens het architectenbureau vertelt Josia Bikker: “Voor deze regio is CPO iets nieuws. Er is nu veel aandacht voor en vraag naar. Of er een verband is tussen deze manier van bouwen en de recessie? Ik denk gedeeltelijk. Doordat andere markten afnemen komt CPO meer op de kaart te staan. Daarnaast sluiten aspecten als de kleinschaligheid en de mogelijkheid tot persoonlijke inbreng goed aan bij de consument anno nu. CPO is geschikt voor iedereen die optimaal maatwerk wil binnen zijn persoonlijke budget. Voor starters is CPO dubbel zo interessant omdat dit hun een unieke opstap biedt in de woningmarkt.”

CPO duurzaam?

CPO sluit om meerdere redenen goed aan bij de duurzame gedachte van BlauwZaam. CPO projecten zijn veelal nieuwbouwprojecten. Jongeren betrekken dus woningen die voldoen aan de huidige (duurzame) bouwbesluit-eisen. Daarnaast zijn jongeren bij circa 50% van de projecten bereid om meer te betalen voor duurzame materialen en installaties. Als architect kun je een duurzaam ontwerp realiseren door toekomstgericht te ontwerpen. Zo biedt de woning flexibiliteit naar de toekomst toe. CPO is ook een succesvol instrument om krimp en leegstand tegen te gaan. Het vult letterlijk een gat in de markt. Hiermee wordt de leefbaarheid van een woonwijk verhoogd en biedt CPO een magneetfunctie voor andere doelgroepen en ontwikkelingen. Tot slot is de sociale factor erg belangrijk, binnen CPO projecten heerst een grote betrokkenheid met de buren en de eigencreatie van een wijk.

Meer over CPO en concrete voorbeeldprojecten via Architektenburo Bikker BV:
http://www.architektenburo-bikker.nl/cpo-architect-collectief-particulier-opdrachtgeverschap/