Inleiding

BlauwZaam Lint is Prachtlint geworden

Op 7 november 2015, de landelijke Natuurwerkdag, is een nieuwe fase ingeluid van het BlauwZaam Lint. Op die dag is de nieuwe naam en website onthuld die gaan helpen om het bijen- en vlinderlint verder vorm te geven. Het BlauwZaam Lint is namelijk allang niet meer alleen van BlauwZaam. Het is inmiddels iets van de streek geworden en iedereen kan eraan bijdragen. Daarom gaat het lint vanaf nu verder onder de naam 'Prachtlint'.

Wat is het Prachtlint?

Met het Lint willen wij iets bijzonders en opvallends creëren: een kleurrijke kralenketting door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden die bijdraagt aan een aangename woon- en werkomgeving en een vitale regio.

De kralen kunnen cultuurhistorisch waardevolle landschappen, duurzame initiatieven en andere karakteristieke elementen zijn en ook tijdelijk aangelegde natuur op ongebruikte gronden en overhoeken. De kralen worden verbonden door een ketting. De ketting bestaat vooral uit bestaande natuurlijke linten (zoals kades, wegen, groenstroken).

Inmiddels zijn op diverse plekken in de regio de eerste aanzetten van het lint zichtbaar. We krijgen diverse enthousiaste reacties van inwoners van de streek over de mooie bloemenzee. 

Wat is het doel van het Lint?

Met het Prachtlint streven we een aantal doelen na:

  • Het stimuleren van recreatie, werkgelegenheid en biodiversiteit;
  • Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de streek;
  • Het laten zien van voorbeelden van succesvolle duurzame initiatieven in de streek en zo anderen stimuleren om zelf duurzaam aan de slag te gaan;
  • Het ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerking en financiering tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs en burgers;
  • Het versterken van de saamhorigheid en van gepaste trots op onze streek.

De ontwikkeling van het Lint

Hoe beheren wij het Lint? Daarvoor hebben wij een Beheerconvenant ontworpen. Voor de ondertekening zie het persbericht.
We willen graag de ingepote en ingezaaide stukken BlauwZaam Lint ook goed beheren. Die afspraken zijn vastgelegd in een Beheerconvenant dat in 2015 is ondertekend.
De ervaringen uit de pilotprojecten zijn eind 2014 en begin 2015 verzameld. Met deze inzichten is een toolbox ingericht die lokale groepen van belanghebbenden en enthousiastelingen de mogelijkheid biedt bij te dragen aan het lint zonder zelf het wiel uit te moeten vinden.Op 7 november 2015 is deze toolbox op de website www.prachtlint.nl gelanceerd. 

Contactgegevens:

Heeft u vragen of ideeën over Prachtlint óf wilt u bijdragen aan de realisatie ervan, neem dan contact met ons op: 

  • Richard Slagboom, projectleider, stuur een email: r.slagboom@kpnmail.nl  of bel 0649201029
  • Esther Dijkstra, projectleider, stuur een email esther@estrelas.nl 

Meer over het Prachtlint

Bezoek aan Oasen, De Steeg in Langerak

Op 5 september 2017 brachten de deelnemers beheerconvenant een werkbezoek aan Oasen. Huib Glerum onze gastheer presenteerde Oasen als drinkwater bedrijf en Richard Slagboom sprak over de kansen voor natuurontwikkeling rondom water(wingebieden) Een aantal genodigden bezochten voor het eerst een drinkwaterbedrijf. Leuk dat Huib er zo enthousiast over kon vertellen. 

Natuurcentrum de Schaapskooi ondertekent beheerconvenant

30 september 2017