Energie... sleutelpost?

Antwoord:

De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden wil in 2050 een klimaatneutrale regio zijn. Klimaatneutraal betekent dat alle energie die in de regio wordt verbruikt – voor verwarming, verlichting, verkeer & vervoer en industrie afkomstig is uit duurzame bronnen. Voorbeelden van duurzame bronnen zijn zon, wind, water en biomassa. Dit houdt in dat er in 2050 wordt geleefd, gewerkt en geproduceerd zonder negatieve invloeden op het klimaat. Een doelstelling waarvoor flinke inspanningen nodig zijn van de gemeenten, bedrijven én bewoners.

Daarvoor is het nodig dat het energieverbruik flink daalt en wordt gezocht naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken.

Toch gaat deze doelstelling om in 2050 Energieneutraal te zijn de stichting te langzaam. Het zou betekenen, dat we meer dan één generatie nodig hebben. 

Ambitie van de Stichting Blauwzaam met 10% in 3 jaar komt uit op 2030! 

2030 Vijfheerenlanden Alblasserwaard Energieneutraal

 

BlauwZaam steunt de volgende initiatieven:

  • In het Energieconvenant I werken 25 bedrijven en instellingen uit de regio samen om de komende 3 jaar minimaal 10% energie te besparen en/of duurzaam op te wekken ten opzichte van 2010. Lees verder ..
  • In het project MijnDakJouwDak werken de Natuurvereniging Den Hâneker en BlauwZaam samen om de daken van de stallen te gebruiken voor het opwekken van zonne-energie en die als groene stroom ook beschikbaar te stellen aan burgers. Hiervoor hebben we een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Lees meer over dit project…
  • In 2012 staat er een Energieconvenant II op stapel met opnieuw 25 (andere) bedrijven en instellingen die samen de komende 3 jaar minimaal 10% energie willen besparen en/of duurzaam willen opwekken ten opzichte van het referentiejaar 2011. Lees meer over dit project en schrijf je in...

Gratis gebruik Milieubarometer voor bedrijven uit de De Waard-gemeenten

Bedrijven uit de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland kunnen gratis gebruik maken van de Milieubarometer.

Klik op deze link om naar de Milieubarometer te gaan.

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws - Blauwzaam