Partner van BlauwZaam: Alvast bedankt voor uw steun!

Inderdaad, het bezoeken van deze pagina gaat u geld kosten. Daar zijn wij van BlauwZaam heel dankbaar voor want daarmee steunt u onze stichting. Een Stichting die met die steun door kan groeien in haar professionaliteit en steeds meer activiteiten ontplooit om samen met u de meest duurzame regio van Nederland te ontwikkelen!

De Stichting BlauwZaam: Resultaatgericht aan de slag

Begin 2010 is het fundament gelegd voor de Stichting BlauwZaam. Vanuit liefde, respect en bewogenheid voor de regio, natuur, mensen die er wonen en werken werd er nagedacht over een beweging die ondernemers aan duurzaamheid verbindt.

Uit het verleden naar het heden en vooral de toekomst. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een brede “duurzaamheidsbeweging” in de regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden. Door een groot aantal ondernemingen, organisaties en gemeentes wordt inmiddels actief deelgenomen aan diverse activiteiten binnen verschillende werkgroepen, symposia, kennissessies etc.

Mede dankzij de ondernemers en gemeentes heeft BlauwZaam inmiddels een aantal prachtige resultaten geboekt en worden we inmiddels graag gezien in de regio. BlauwZaam krijgt landelijke bekendheid. Deelnemers ervaren positieve veranderingen en creëren meer onderscheidend vermogen voor hun organisatie.

De Stichting BlauwZaam: We hebben keihard geld nodig

Om alle activiteiten meer te structureren en te professionaliseren doen wij een beroep op alle ondernemers uit de regio. BlauwZaam wil haar doelstellingen blijven realiseren en samen werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat vraagt om de nodige professionalisering van onze Stichting.

Wij weten dat u warm betrokken bent bij het werk van BlauwZaam en is voor u de toegevoegde waarde van BlauwZaam voor uw organisatie en onze regio inmiddels geen vraagteken meer. Met u als Partner van BlauwZaam maakt u het ons mogelijk door te groeien en ons nóg meer in te zetten voor een BlauwZame toekomst.

Wordt Partner van BlauwZaam

Wordt Partner van BlauwZaam met een jaarlijkse financiële bijdrage zodat wij het BlauwZame werk van de Stichting op professionele wijze kunnen voortzetten én uitbreiden. 

Wij gaan uit van een sponsorbedrag van € 250 per jaar exclusief BTW. 
Uiteraard bepaalt u zelf uw financiële bijdrage, dus meer mag, dat laten wij graag aan u over.

ANBI CERTIFICAAT

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Waarom die BlauwZame professionalisering

Het succes van BlauwZaam maakt dat de claim op vrijwilligheid nu te groot wordt. Om de continuïteit van onze Stichting te waarborgen zullen een aantal functies als secretariaat, webmaster en financiële functie (gedeeltelijk) beloond gaan worden. Dit zal BlauwZaam ongeveer € 18.000 op jaarbasis kosten. Daarnaast ontkomen we door de groei van de Stichting helaas niet aan (hogere) kosten voor het organiseren van evenementen en bijeenkomsten, merkbewaking en communicatie- en promotiekosten. In totaliteit is jaarlijks minimaal € 25.000 nodig. 

Wat het partner zijn meegeeft

Partner van BlauwZaam geeft u exclusiviteit en een meer speciale status; Partner van BlauwZaam staat voor een deugdzame, duurzaam verantwoorde onderneming. Daarnaast neemt u verantwoordelijkheid voor uw integrale en positieve bijdrage aan het BlauwZaam denken en doen in onze streek. Als Partner van BlauwZaam heeft u toegang tot het groeiende netwerk van bedrijven en organisaties met duurzaamheidsambities en u onderschrijft hiermee tevens een aantal duurzaamheidsuitgangspunten.

Voordelen onder meer:

  • Inspirerende en informatieve netwerkbijeenkomsten
  • Elk jaar organiseert de stichting een symposium. Het partnership geeft recht op één gratis toegangsbewijs per deelnemende organisatie ter waarde van ca € 95,=
  • Het is toegestaan het logo van “BlauwZaam” te gebruiken voor alle (digitale) uitingen
  • Deelnemen aan social media waaronder facebook en twitter
  • Gebruik maken van de kennis van de diverse werkgroepen en werkgroepdeelnemers


Daarnaast wordt blijvend gewerkt om voor u als partner nog meer voordelen te ontwikkelen zoals het profileren van uw organisatie via onze website.

BlauwZaam denken en doen

De partners van BlauwZaam zetten zich actief in voor de volgende uitgangspunten: 

-    Bij alle bedrijfsbeslissingen streven wij naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.
-    Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door o.a. de belasting van het milieu, het energiegebruik en de CO2-uitstoot zo veel als kan te reduceren, en waar mogelijk volledig schoon te produceren.
-    Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers.
-    Wij streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd.
-    Wij creëren kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.
-    Wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieu- aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken met onze leveranciers en afnemers.
-    Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten.
-    Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaringen actief te delen.
-    Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee wij zijn verbonden.
-    Wij formuleren periodiek nieuwe duurzame doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belanghebbenden in overleg te treden.

Partner worden is heel eenvoudig


Vul hier het formulier in. 

De begroting, daar bent u vast in geïnteresseerd. Dit is de startbegroting van ons partnerschap. Voor meer details op gebied van financiën zie daarvoor het tabblad financiën.

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws - Blauwzaam