Jan en Piet 6 jaar actief voor Blauwzaam

(14-03-2017)

Bleskensgraaf, 9 maart 2017

6 jaar actief voor Blauwzaam

Donderdag 9 maart was het dan zover, Jan van Heukelum en Piet de Winter namen afscheid als bestuurslid van Stichting Blauwzaam. De kantine van De Nationale Bomenbank was feestelijk ingericht met een buffetje en bloemen voor dit afscheid.  Op het verzoek van Piet om in kleinere kring deze mooie 6 jaar af te sluiten werd ingegaan. Het nieuwe bestuur met Jeroen Liefhebber, Peter Kwakernaak en Lisanne Addink aangevuld met de zittende bestuursleden Rolia Wiggelinkhuijsen en Jan Brandwijk refereerden allen op hun eigen wijze met een persoonlijke noot aan de samenwerking met Jan en Piet. 

In de oorkonde die door de voorzitter Jan Brandwijk aan Piet werd uitgereikt werd ook nog kort stilgestaan bij zijn lintje. Maar Jan roemde toch vooral Piets inspiratie en innovatief bestuurschap vanaf 2010.  Naast zijn penningmeesterschap herinneren we Piet vooral als denker en grondlegger van het Blauwzaam Lint. Dankzij zijn tomeloze inzet en de werkgroep Prachtlint is er in de regio op allerlei manieren zichtbaar gewerkt aan meer kleuren en meer bloemen in bermen.  Dirk Borg, burgemeester van Molenwaard memoriseerde nog eens het eerste zaaimoment aan de Melkweg in Bleskensgraaf en blikte tevens terug op de bijzondere verdienste van Piet voor de gemeente Molenwaard.

Alhoewel Jan pas in 2013 bij de uitbreiding van het bestuur werd betrokken hoort ook hij bij de grondleggers van Blauwzaam. Het eerste symposium van 2011 werd gehouden in de Bossenkamp in Ottoland en later volgden nog 2 x het symposium in het Wellantgebouw in Gorinchem. Vooral mogelijk gemaakt door Jan als directeur van Wellant. Niet alleen door het beschikbaar stellen van de locatie, maar ook door zelf de microfoon als dagvoorzitter te accepteren. Jan gelooft in een directe samenwerking tussen het beroepsonderwijs en de ondernemers. Jan gaf het Beroepsonderwijs een positie in het bestuur én leverde daarmee een enorme bijdrage aan een duurzame regio. Jan als bruggenbouwer zien we ook terug in de Meerjarenplannen/gebiedsdeals die er sinds 2012 zijn in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. De samenwerking tussen ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties wordt mede mogelijk gemaakt door het (beroeps)onderwijs direct daarbij te betrekken. Zo ontstond ook dankzij Jan zijn inbreng binnen Blauwzaam de werkgroep Regioleren.  

De foto's

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws - Blauwzaam