Tweede gebiedsdeal definitief

(19-12-2014)

Met plezier kunnen wij melden dat Provinciale Staten van Zuid-Holland op 10 december jl. de begroting bij het Uitvoeringsprogramma Groen 2015 (UPG 2015) hebben vastgesteld. Eerder al stemden Gedeputeerden Staten in met de inhoud. Nu zowel de financiën als de inhoud zijn goedgekeurd, is de tweede gebiedsdeal Groenblauw netwerk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een feit. 

Met deze 2e fase kunnen we een aanvullend projectenpakket van ruim 650.000 euro ten uitvoer brengen. Dit pakket omvat de volgende projecten: 

  • Realisatie Vaarroutenetwerk
  • Toeristische Objectbebording
  • Groenbeleving Ameide en Lexmond
  • Wiel Voorwaartsveld in Leerdam
  • Groenplan Stadswallen en Veerseweg Nieuwpoort
  • Waterpark Mollenburg Gorinchem

De betrokken organisaties kunnen aan de slag met de subsidieaanvragen. Zij zullen ook worden toegevoegd aan de groep van kartrekkers uit de eerste gebiedsdeal, zodat de uitvoering van de projecten goed wordt afgestemd. De gebiedsafspraken zijn hier te vinden op.

<< Terug naar het nieuwsoverzicht