Klimaatneutrale regio, droom van Blauwzaam

Blauwzaam trapte vorige week af op de bijeenkomst van de ondernemers van Energieconvenant 4. Daar peilde Blauwzaam de belangstelling voor een nieuw klimaat-neutraal convenant. Alle aanwezige ondernemers vinden dat zij in 2030 neutraal zouden moeten zijn, maar hoe?  De komende periode wordt inhoud gegeven aan de samenwerking, op zoek gegaan naar gelijkgestemden en een convenant opgesteld. Informatie en belangstelling tonen: info@blauwzaam.nl Dit moet leiden tot een netwerk van initiatiefnemers. 

De eerste stap die we willen zetten is helderheid over de begrippen: energieneutraal, klimaatneutraal, fossielvrij. Stimular presenteerde een helder overzicht op de bijeenkomst. Wat is klimaatneutraal? Waarom klimaatneutraal? Hoe word je klimaatneutraal (voorbeeld)? Een eerste kleine stapje is gezet. 

Projectinformatie over de Green Deal Energieconvenanten B122

Green Deal B122 naar een Energie Neutrale Regio
Projectplan Green Deal Energieconvenanten
Blauwzaam verduurzaamt van onderop
Green Deal B122 Op weg naar een Energieneutrale Regio
Blauwzaam genomineerd voor de Runner UP Award
Energieconvenant staat op eigen benen.
Controle van de Stichting Blauwzaam door Green Deal Board
Wat is een nulmeting en waarom doen we dat?
Hoe word je lid van een Energieconvenant? 

Verantwoording  van de Green Deal B122 door het bestuur: 

Evaluatie van de Green Deal in overleg met het ministerie
Succesfactoren van de Green Deal Energieconvenanten
Eindrapport Energieconvenant I, II en III
Goedgekeurde eindafrekening GD Energieconvenanten

Deze verantwoording heeft plaatsgevonden in 2015 in den Haag in aanwezigheid van Het ministerie van Economische Zaken en de voorzitter Edwin van den Heuvel en projectleider/secretaris Rolia Wiggelinkhuijsen van de Stichting Blauwzaam.

 

 

Alblasserwaard Vijfheerenlanden energieneutraal in 2030

Een regionale agenda duurzaamheid 2015-18 die bepaalt dat er in 2030 de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden wordt gewoond en gewerkt zonder negatieve invloed op het klimaat.

Een grote uitdaging, waaraan de Stichting Blauwzaam sinds 2010 een bijdrage levert met haar Energieconvenanten. Zie voor meer informatie over verduurzaming van onderaf.

A. Green Deal B122: op weg naar een energieneutrale regio met behulp van drie energieconvenanten. 

Uitreiking Green Deal aan de Stichting Blauwzaam

Energieconvenant : waar gaan we voor? 

2011 Energieconvenant 1

2012 Energieconvenant 2

2013 Energieconvenant 3

2014 Energieconvenant 4

 

B. En hoe gaan we verder? 

Ambassadeurs vertellen het verhaal 

Dik den Hartog 

2014 Energieconvenant 4

Energieconvenant 5? 

C. Routekaart naar energieneutraal in 2030

2015

  • In kaart brengen van het energieverbruik in de regio in 2010 (nulmeting)
  • Gesprekken aangaan voor een gemeenschappelijke routekaart tussen partijen en meehelpen de gebiedsvisie handen en voeten te geven.
  • Nadenken over een Esco constructie (voorbeelden genoeg of regionale Green Deal

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws - Blauwzaam