Werkgroep Funding

Naast de werkgroepen Bouw en Wonen, Kennis & Educatie, Transport & Logistiek, Natuur en Inspiratie en Energie, beschikt Blauwzaam vanaf nu ook een Werkgroep Funding.

Tot kernwoorden werden de volgende termen verheven:

 • Pragmatisch
 • Werkgroep, geen praatgroep
 • Vermijden van verspilling
 • Benutten van potentieel 

De doelstellingen van de nieuwe werkgroep zullen zijn : 

 • Op korte termijn (sponsor)gelden verwerven t.b.v. de continuiteit en professionalisering van Stichting BlauwZaam
 • Op lange termijn zoeken van funding t.b.v. regionale projecten
 • Onderzoeken van subsidiemogelijkheden van Stichting en deelnemende organisaties
 • Verantwoording afleggen aan bestuur en geldverstrekkers over besteding van verkregen gelden 

Als vergaderlokatie zal wisselend Streekcentrum Liesveld en het kantoor van Hoek en Blok in Sliedrecht worden benut. 

De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op 19 september in Sliedrecht. 

Hierin zullen de lijnen worden uitgezet voor komende projecten. Aandachtspunten: 

 • verduurzaming woningen en bedrijfspanden op het vlak van energie, afvalwaterhergebruik etc.
 • specifiek kijken naar de synergie tussen externe financiers (informal, subisidie, duurzame banken, ideele instellingen)
 • leveranciers duurzame systemen
 • afnemers 

Graag zouden we zien, dat indien er ideen, vragen of andere input voor deze werkgroep is, we dit ontvangen op funding@blauwzaam.nl

Leden werkgroep Funding

De werkgroep Funding  bestaat momenteel uit de volgende personen: Ad Rietbergen, Wim Stuy, Koos Timmer en Jan Hoogenboezem. Alle heren zijn ondernemers en ervaren en bedreven in het aanboren van nieuwe financieringsvormen, subsidies, fiscaliteiten en innovatieve ideeën. Kartrekken wordt dhr. Koos Timmer, secretarieel ondersteund door Jan Hoogenboezem. 

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws - Blauwzaam