Werkgroep Communicatie en PR, de functie

Anders dan bij andere werkgroepen staat de Werkgroep Communicatie en PR volledig ten dienste van de Stichting BlauwZaam. In het kort: deze Werkgroep verzorgt de interne en externe communicatie van de Stichting in woord, beeld en techniek.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de Werkgroep zijn in een aantal elementen op te splitsen:

1. PR
Het verzorgen van alle PR uitingen wat zich met name concentreert op het onderhouden van het contact met de voor de Stichting van belang zijnde media.

Het Kontakt is hierbij de grote partner van BlauwZaam.

2. Communicatie

Naast de PR activiteiten is de werkgroep verantwoordelijk voor alle overige communicatie uitingen en middelen. Concreet:
-    de opmaak van advertenties
-    het vergaren van nieuws en evenementen
-    het met regelmaat opzetten en versturen van (digitale) nieuwsbrieven
-    het ontwikkelen en initiëren van acties en activiteiten
-    inzet van social media zoals Twitter en Facebook

3. Website

De website is een belangrijk medium voor de Stichting. Via de site worden vrijwel alle te communiceren uitingen bekend gemaakt. De werkgroep is verantwoordelijk voor de site, de content, de vulling en het technisch bijhouden van de site.

4. Symposium

Tot op heden is elk jaar van het bestaan van de Stichting het BlauwZame Symposium ontwikkeld en uitgevoerd door de Werkgroep.

Leden

De leden van de werkgroep komen uit de communicatiebranche, zijn ondernemer/partner of kartrekker van een andere werkgroep.

Op dit moment bestaat de werkgroep uit:

Recentelijk hebben een aantal werkgroepleden te kennen gegeven hun BlauwZame energie in te gaan zetten voor andere werkgroepen:

  • Josia Bikker, Architektenburo Bikker: WG Familiebedrijven
  • Martin de Winter, Hokra, Blauwzaam Café
  • Jan van Heukelum, actief in Waardzaam in de Krimpenerwaard

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws - Blauwzaam