BlauwZaam werkt met een heldere missie...

 • Werken aan een duurzame woonomgeving / gebiedsontwikkeling
 • Samenwerking van onderop door, met en tussen ondernemers
 • Door lokaal te handelen/creëren een betere wereld te maken
 • Omzetten van doemscenario’s in hoopgevende creaties
 • Bewustwording van onze waarden: verantwoordelijkheid, duurzaamheid
 • Behoud van natuur, gezond leefmilieu, open ruimten en erfgoed
 • Het gebied op een hoger plan brengen
 • ”Resultaatsverbetering”, procesverbetering en innovatie
 • Bewustwording door positieve communicatie

... en een afgebakend toekomstbeeld

Over vijf jaar

 • Is BlauwZaam een bloeiende initiatiefgroep, die overal in ons gebied initiatieven ontwikkelt ter bevordering van de leefbaarheid in de regio
 • Levert elke ondernemer in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden een bijdrage aan een CO2 neutrale regio
 • Hebben wij een kennisplatform, dat schakelt en makelt tussen mensen en hun wensen tot een duurzame gebiedsontwikkeling
 • Hebben de inwoners van de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden een positieve instelling bij het woord duurzaam. (Contactfilosofie)
 • Hebben wij een vitaler platteland, waarin het voor jong en oud goed wonen en werken is. Wij streven naar een leefbare samenleving met de generaties in een gebied waarin het voor iedereen goed wonen en werken is

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws - Blauwzaam