In herinnering Frits Kool

Op 18 november 2010 organiseerde een klein groepje ondernemers een werklunch. Samen met nog vijftien andere genodigden organiseerden zij een ‘inspirerende bijeenkomst van agrarische en niet-agrarische ondernemers uit de streek’: ‘We willen met elkaar in gesprek komen over de mogelijkheden van maatschappelijk verantwoord ondernemen, om te komen tot samenwerking in de overtuiging dat door lokaal handelen een bijdrage geleverd kan worden aan het bereiken van een betere wereld.’

Een citaat dat rechtstreeks uit de geschiedenis van de Werkgroep Ablasserwaard Vijfheerenlanden (WAV) stamde. Logisch want Piet Spruijtenburg en Rolia Wiggelinkhuijsen werkten in 2010 samen met makelaar Rien van den Toren, agrarisch ondernemer Maria van Gaalen en agrarisch ondernemer Frits Kool. De laatste vier toen nog allemaal lid van die WAV.

Frits Kool, in zijn rol als Voorzitter van de WAV, hielp Blauwzaam wegwijs te worden in het landschap van duurzaam ondernemen met hemzelf als duurzame boer als voorbeeld. Frits baande de weg op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden met den Hâneker. Blauwzaam kon nog veel leren van Frits en zijn agrosector.

In de auto naar huis in Hei-en Boeicop werden de gesprekken van de lunch tussen Frits en mij nog eens dunnetjes over gedaan. Toen ook ontstond het idee van het 1ste Blauwzaam Symposium in Ottoland (2011). Frits had een grote ervaring als bestuurder en loodste in al die bijeenkomsten ons langs de klippen van ons 1ste symposium. Ondanks dat ons symposium werd gehouden tijdens melktijd was hij erbij en deed vurig mee in de discussies.

Eenmaal op gang met Blauwzaam vond Frits het mooi geweest en sprak hij het vertrouwen uit dat de Stichting wel op eigen benen door kon gaan.
De vriendschap tussen Frits en Blauwzaam is gebleven. Niet in de laatste plaats omdat we beiden in Hei en Boeicop wonen en niet in de laatste plaats omdat we samen nog menige vergadering van de WAV of van den Hâneker hebben bezocht.

Frits (63) kwam maandagavond 7 augustus 2017 bij een eenzijdig auto-ongeluk in het Groningse Leens om het leven.

Namens het bestuur van Stichting Blauwzaam
Rolia Wiggelinkhuijsen