Middelen bieden mogelijkheden

De BlauwZaam driehoek gaat er van uit dat je door samenwerking verder komt in die driehoek. Geld is een middel om dat te bevorderen. Goede doelen en elkaar verder helpen is BlauwZaam.

Geen uitgeschreven visie. Wij zijn het erover eens, dat geld pas kan stromen wanneer BlauwZaam haar meerwaarde aantoont. Daar zijn we druk mee bezig en hopelijk ziet u dit ook. Ziet u dat wij laagdrempelig willen investeren, in uw eigen omgeving. Want onze kinderen kunnen straks ook genieten van de groene weidsheid van ons karakteristieke landschap.

Daarom zijn wij druk doende het Partnerschap van Blauwzaam op te richten. U begrijpt het: Het inzamelen van privaat geld en creativiteit. Donaties tbv van het algemene doel of gericht ondersteunen van specifieke projecten. Sponsoring. Vriend worden. Alles om ons initiatief gestalte te kunnen geven.

Wilt u vooruit lopen? Ons steunen? Uw eigen toekomst vormen? Neem contact met ons op?

Of voeg de daad bij het woord en maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL72 RABO 0157 3066 66 ten name van Stichting BlauwZaam te Bleskensgraaf. 

(Rabobank Merwestroom, Postbus 33, 3370 AA Herdinxveld-Giessendam)

Wij staan tevens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 53289676

ANBI-status

Inmiddels heeft onze stichting een ANBI-status. Dit betekent dat u giften die aan onze stichting zijn gedaan of worden aftrekbaar zijn van de belasting.
U kunt giften overmaken op ons rekeningnummer NL72RABO01573.06.666 t.n.v. Stichting BlauwZaam te Groot-Ammers.

Graag maken wij u opmerkzaam op de mogelijk om ons werk te steunen door middel van een periodieke gift. Een machtiging hiervoor kunt u hier downloaden.
Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen via de adresgegevens genoemd op de website.

Jaarrekening 2016 Vanaf 2016 is het jaarverslag en de jaarrekening geïntegreerd.

2011 begonnen met een gift van de Rabobank

Tijdens de afdelingsvergadering van de Rabobank Leerdam & Lingewaal op 27 oktober 2011 kenden de leden van de bank BlauwZaam in het kader van de actie "Pak de Winst"  een mooi bedrag toe.

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws - Blauwzaam