Opening Natuurparel Liesgras

Zaterdag 26 mei opent eigenaar Arie den Boer samen met zijn kleinzoon Bram natuurparel Liesgras in Alblasserdam. Natuurparel Liesgras is een voormalig paardenlandje, dat in de herfst van 2017 natuurvriendelijk is ingericht met o.a. natuurvriendelijke oevers en greppels. Ook is er een beheerplan gemaakt om het terrein ecologisch te beheren en de natuur zo veel mogelijk de kans te geven.

Initiatiefnemer Arie den Boer vertelt: ‘In de media lees ik steeds vaker dat de natuur onder druk staat. Er zijn steeds minder bijen en vlinders. Soorten die zo belangrijk zijn voor de mens als bestuivers van groenten en fruit, maar ook als voedsel voor bijvoorbeeld vogels.
Door een deel van mijn terrein ecologisch in te richten en te beheren probeer ik m’n steentje bij te dragen’

Natuurparel Liesgras maakt deel uit van het Prachtlint. Prachtlint verbindt in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden kleurrijke natuur, zodat bijen en vlinders, maar ook andere dieren, zich kunnen voeden, voortplanten en verplaatsen. Dat is belangrijk voor de toekomst, maar ook voor het oog. Prachtlint wordt gesteund door de Provincie Zuid-Holland.

De officiële opening begint om 10.30 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Natuurparel Liesgras is te vinden op de hoek Buitenpad en het Zwenkgras (achter het sportveldje). Na de opening zal Nieck Alderliesten vertellen over het ingezette ecologisch beheer en geeft Richard Slagboom (beiden van de werkgroep Prachtlint) een korte natuurexcursie op en rond natuurparel Liesgras. We bekijken het slootleven en gaan op zoek naar de zeldzame Argusvlinder. Natuurparel Liesgras is normaal gesproken niet vrij toegankelijk, maar altijd te bewonderen vanaf het Buitenpad.

Meer info:
Richard Slagboom
Projectleider Prachtlint 2.0
r.slagboom@kpnmail.nl
06-49201029

Arie den Boer en kleinzoon Bram op natuurparel Liesgras