Bijeenkomst Werkgroep Beheerconvenant

Datum: Donderdag 14 juni 2018

Tijd:     13.00 - 16.00

Waar:   wordt nog ingevuld

Gastheer:   Marien Verwolf (WSRL)


Agenda: 

A. Terugblikken op de pijlers van het Convenant 

  1. Wat doen/deden we om duurzaam beheer in de regio tussen de oren te krijgen?
  2. Welke spannende dingen doen we om ons areaal en deelnemers aan Prachtlint sinds 2015 uit te breiden? Hoe staat het met de uitbreiding van ons Lint?
  3. Hoe helpen de door ons geformuleerde richtlijnen voor ecologisch beheer om de regio te verduurzamen?Monitoringsgegeve<wbr></wbr>ns?
  4. Hoe laat elke partner van het beheerconvenant zien dat er voortgang is tov de pijlers 
  5. Welke nieuwe verdienmodellen verrijzen aan de horizon?
  6. Hoe vaak en hoe hebben we onze kennis gedeeld? 

B. Vooruitkijken en verwelkomen nieuwe partners 
C. Organisatie herfstbijeenkomst in samenwerking met ProvincieZuidHolland
D. Acties voor de tussenliggende periode.

Meer informatie bij info@blauwzaam.nl