Duurzaamheidstools wijzen de weg

Werken aan MVO is werken aan doelstellingen. Er zijn diverse tools ontwikkelt die helpen bij de bepaling of die doelstellingen bereikt zijn. Zo gaat BlauwZaam in basis uit van het Cradle to Cradle principe: “Remaking the Way We Make Things”.

De kern van het Cradle to Cradle principe ligt in het concept: afval is voedsel. Alle gebruikte materialen zouden, na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. Deze kringloop is dan compleet... en afval is voedsel.

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. Het Cradle-to-Cradle (C2C) principe gaat verder en wil voorzien in onze eigen noden, maar ook de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien. Het motto daarbij is probeer goed te zijn in plaats van minder slecht!

Duurzaamheidstools voor MVO doelstellingen

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws - Blauwzaam

Blauwzaam is universeel toepasbaar op elk (lokaal) niveau