Balans zoeken tussen ecologische, economische en sociale belangen

BlauwZaam is duurzaam ondernemen. Voldoen aan de behoeftes van huidige generaties, zonder de mogelijkheden teniet te doen van toekomstige generaties om ook in hun behoeften te voorzien.

Daarbij hanteren de deelnemers binnen BlauwZaam de ‘Triple P':

 • People
 • Planet
 • Profit

Vanuit een aantal heldere standpunten:

 1. Het geven van voorlichting, bewustwording
 2. Het leggen van contacten, netwerk onderhouden en uitwerken
 3. Het in  beweging zetten van bedrijven
 4. Bedrijven te laten kennisnemen van innovatiemogelijkheden
 5. Bedrijven aanzetten tot doen op het gebied van duurzaamheid
 6. Kennis maken met de 3 P’s van duurzaam ondernemen
 7. Uitwisseling ervaring, kennis en ideeën op het gebied van duurzaamheid
 8. Start van het kenniscentrum/kennisnetwerk
 9. Naamsbekendheid collectief Duurzaam Ondernemen

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws - Blauwzaam