Hoe het allemaal begon ..

In het voorjaar van 2010 ontstonden de eerste prikkels om duurzaam ondernemen voor ondernemingen binnen de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden een impuls te geven. Piet Spruijtenburg (adviseur binnen familieondernemingen) nam het initiatief met een aantal deelnemers vanuit de WAV (werkgroep voor duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden). Deze werkgroep maakt onderdeel uit van Natuur- en Landschapsvereniging Den Hâneker.

Samen met Maria van Gaalen, Rien van der Toren, Rolia Wiggelinkhuijsen en Ana-mari Harzevoort werd een eerste werklunch georganiseerd waarbij de eerste ideeën met een geselecteerde en geïnteresseerde groep ondernemers werden gedeeld. Sindsdien zijn er veel initiatieven op gang gekomen. Er volgden meerdere werklunches en de initiatieven werden verder ingevuld.

De eerste doelen werden concreet gemaakt:

  • Het ontwikkelen van een website t.b.v. de communicatie en kennisuitwisseling
  • Een herkenbare naam ontwikkelen (inmiddels BlauwZaam)
  • Het organiseren van een symposium
  • Het tot stand brengen van werkgroepen die zich met specifieke deelonderwerpen gingen bezighouden
  • Het tot stand brengen van een energieconvenant

Deze doelen moesten vallen onder het gemeenschappelijke doel van het nieuwe initiatief.

Over stichting BlauwZaam

De stichting BlauwZaam heeft ten doel:

a. het draagvlak voor duurzame ontwikkeling van ondernemers te vergroten in aanvang in de regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden;

b. het initiëren van bewustwording en samenbrengen van groepen, instanties en ondernemers teneinde duurzame ideeën en experimenten gestalte te geven in aanvang in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden;

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:


De Stichting heeft een korte beschrijving gemaakt van de taken en samenstelling van het bestuur. 

In memoriam: Piet de Winter

Zaterdag, 24 juni 2017, is ons oud-bestuurslid Piet de Winter overleden. De bloemen van het Prachtlint zijn een blijvende herinnering aan deze aimabele inspirator.

- LEES MEER -

Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws - Blauwzaam